In 2016 kunnen deelnemers nog twee bijeenkomsten bezoeken binnen het eerste jaar van Vruchtbare Kringloop Overijssel. In het voorjaar verdiepen deelnemers zich in de groepsbijeenkomst in hun persoonlijke KringloopWijzer 2015. Waar zit de winst in voor het komende groeiseizoen en welke maatregelen moet je daarvoor treffen? Tijdens de afsluitende regiobijeenkomst kijken we terug op het eerste jaar, en vooruit naar het vervolg van het project.

Voorjaarsbijeenkomst

Uit de evaluatie van de vorige bijeenkomsten kwam duidelijk de wens van deelnemers naar voren om in de voorjaarsbijeenkomsten aan de slag te gaan met de KringloopWijzer van 2015. Daar geven we graag natuurlijk gehoor aan. Binnen de groep gaan deelnemers tijdens de komende bijeenkomsten onderlinge cijfers vergelijken.

Het doel van de bijeenkomst is vooral om te bepalen waar de winst nog zit voor deelnemers persoonlijk. Zo stelt iedere deelnemer voor zichzelf een plan van aanpak op om de stikstof- en fosfaatbenutting op het bedrijf verder te verbeteren en daarmee verliezen te voorkomen. De studiegroepbegeleider geeft hierbij de praktische handvaten en ondersteunt bij aanvullen of verfijnen van het maatregelenpakket.

Regiobijeenkomsten

Tijdens de regiobijeenkomsten die we in het voorjaar van 2016 organiseren, kijken we terug op het eerste jaar VKO. De resultaten van twee jaar Kringloopwijzers en maatregelen van het eerste jaar VKO worden besproken en toegelicht door een deskundige. Ook wordt hierbij de vergelijking gemaakt met Vruchtbare Kringloop Achterhoek. We kijken door naar het vervolg van Vruchtbare Kringloop Overijssel. Wat hebben we met zijn allen bereikt in één jaar? En waar gaan we nog aan werken?

We willen graag fors opschalen met het aantal deelnemers en daarnaast de opgedane kennis en ervaringen verder uitbreiden en verdiepen. Wat betekent dat voor u als deelnemer van het eerste jaar? En hoe ziet het programma voor het vervolg eruit voor u? We hopen u op de regiobijeenkomst meer te kunnen informeren over opzet, inhoud en voorwaarden van het vervolg.