Door Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland is afgelopen zomer een proef gedaan met sorghum in strokenteelt op veengrond. Volgens projectleider Dirk-Johan biedt het gewas kansen in de bestrijding tegen droogte en ritnaalden. Hij deelt ook met VKO de resultaten. Wil je ook sorghum telen? Via Vruchtbare Kringloop Overijssel willen we een demoveld met sorghum opzetten. Neem bij interesse contact op met je studiegroepbegeleider!

Dirk-Johan Feenstra kan er niet omheen: Ook in sorghum worden ritnaalden gevonden maar: “Veel minder dan bij snijmais en er is geen zichtbare schade aan de plant of plantuitval. Bij snijmais werd soms alles aangevreten door ritnaalden waardoor je soms nogmaals moest zaaien. Dat was nu absoluut niet het geval”, vertelt Feenstra. Bijkomend voordeel is dat sorghum beter dan snijmais bestand is tegen de droogte. Sorghum heeft minder water nodig waardoor minder vocht aan het veen werd onttrokken (25 % lager dan mais).

Uit de proef blijkt daarnaast ook nog dat sorghum zaaien met strokenfrees mogelijk is. Feenstra: “Al met al heel wat positieve punten, deze proef biedt wat mij betreft daarom genoeg kansen om de mogelijkheden van sorghum op veengrond en tegen de bestrijding van ritnaalden verder te onderzoeken.”

Sorghum groeit in grasbestand
Eén aspect van sorghum vindt Feenstra namelijk met name bijzonder:  tijdens de proef ontdekten ze dat sorghum ook groeit in een grasbestand. “Op veengrond wil je zo min mogelijk grondbewerkingen uitvoeren om veenoxidatie te voorkomen. Wanneer je sorghum kunt telen in een grasbestand zou je kunnen zaaien zonder grondbewerking. Dat zou ik volgend jaar heel graag willen uitproberen.”

Eerder zaaien zorgt voor betere voerderwaarde
De zetmeel in de geoogste sorghum blijft achter ten opzichte van de in strokenfrees gezaaide mais (340 mais t.o.v. 12 sorghum) in het naastgelegen perceel en de suiker (37 mais – 170 sorghum) en eiwit (64 mais t.o.v. 167 sorgum) mais is juist vele malen hoger dan snijmais, maar Feenstra vindt de oogst van voldoende kwaliteit als ruwvoer: “Deze gehalten zijn deels te wijten aan het tijdstip dat is gezaaid.” De sorghum is begin juni gezaaid, nadat twee snedes gras van het perceel af waren gehaald. De grond was daardoor al redelijk wat vocht kwijt. “Het was toen ook nog eens heel droog, dus we moesten na het zaaien  direct beregenen. Sorghum kan beter tegen droogte, maar ook een sorghumzaadje heeft vocht nodig om te ontkiemen.” Na het ontkiemen, groeide de sorghum goed. Feenstra ziet ook dat het wortelstelsel beter is ontwikkeld dan bij de snijmais.

Demoveld VKO
Sorghum is een tropisch gewas dat steeds meer in opkomst is in Nederland vanwege de toenemende droogte. “Het zaad wordt ieder jaar beter. Je moet niet vergeten dat snijmais al dertig jaar is doorontwikkeld, dat gebeurt met sorghum nu ook. Deze teelt biedt echt kansen als vervanging voor snijmais, op zand zeker, maar zo nu blijkt ook op veengrond.”

Volgend jaar willen we ook met Vruchtbare Kringloop Overijssel sorghum uitproberen en een demoveld opzetten. Heb je interesse om sorghum in te zaaien en wil je ontdekken wat dit gewas op jouw land en voor jouw koeien doet? Neem contact op met je studiegroepbegeleider of mail naar overijssel@vruchtbarekringloop.nl.