Melkveehouders kijken steeds meer op een akkerbouwmatige manier naar de bodem en de teelt van voedergewassen. Daarom proberen boeren op het demoveld van Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) in Reutum diverse teeltmethoden uit. Woensdag 28 maart zijn op dit demoveld sensoren onder de bouwvoor geplaatst om data te verzamelen en nieuwe inzichten te verkrijgen op het gebied van een gezonde en vruchtbare bodem. De informatie die wordt verzameld en geanalyseerd, kan straks bruikbare en praktische handvatten opleveren voor goed bodembeheer. Een bijzondere samenwerking in het kader van het project Vruchtbare Kringloop Overijssel.

Op meerdere meetpunten in het demoveld zijn door WUR, in samenwerking met Twente74, Perceelseigenaar Poppink en studenten van Hogeschool Aeres uit Dronten, sensoren geplaatst die realtime verschillende kenmerken meten: temperatuur, vochtigheid, geleidbaarheid en waterdruk. De sensoren hebben een draadloze verbinding met een ontvangststation die de informatie naar een internet platform stuurt. In principe kunnen de gegevens van uur tot uur afgelezen worden.

Effecten

Die data kunnen in combinatie met de verschillende teelt- en bemestingsvormen worden geanalyseerd. Zodoende krijgen we meer informatie over het effect van teeltmaatregelen op de bodemkwaliteit. De WUR neemt de verwerking van deze data voor haar rekening en de Aeres-studenten werken de komende maanden mee aan monitoring en analyse.

De bodem is een belangrijke schakel op een melkveebedrijf. Sensoring biedt melkveehouders inzicht in het effect van verschillende teeltmethoden en bemestingsmethoden op de opbrengst en kwaliteit van het gewas, de kwaliteit van de bodem en het waterbergend en -vasthoudend vermogen.

Samenwerking

Bij het demoveld, beschikbaar gesteld door loonbedrijf Poppink, zijn VKO melkveehouders betrokken. Verder werken gemeente Tubbergen en  UTwente/Twente47 mee. Deze samenwerking in Vruchtbare Kringloop Overijssel is een mooie ontwikkeling om binnen Mineral Valley Twente het onderwijs, onderzoek en ondernemers met elkaar te verbinden.