Binnen VKO vindt samenwerking plaats met andere regionale projecten, waterschappen, provincies en gemeenten. Maar ook met het onderwijs. Bij verschillende onderdelen in het project wordt de gelegenheid geboden aan diverse (agrarische ) onderwijsinstellingen om studenten te laten participeren. Dit kan gaan om verslaglegging , verwerken van data, uitvoeren van analyses en benchmarks, stageopdrachten enz. Studenten van AOC Oost, Groene Welle en Aeres Hogeschool Dronten zijn inmiddels betrokken.

Aan de slag met een ondernemersvraag

Via het traject Samen Leren Ondernemen worden groepen studenten aan ondernemers gekoppeld. De studenten voeren onderzoek uit om advies te geven op vragen van de ondernemers. Op 22 februari vond een startdag in Dronten plaats. Het doel van de startdag was om de studenten in te leiden in het project. 70 studenten van AOC Oost en Aeres Hogeschool Dronten werden in groepen gedeeld en kregen vragen van ondernemers toegewezen. Daarna maakten zij een afspraak met de ondernemers. Veel van de ondernemers nemen deel aan VKA en VKO.

Verbinding met beroepsonderwijs

Het project motiveert studenten om zelfstandig en professioneel te werken. Het uiteindelijke advies moet tenslotte in de praktijk toepasbaar zijn. De groepen studenten bestaan uit drie MBO-studenten en een HBO-student. Het voordeel van deze samenwerking is dat MBO-studenten zo een inkijk krijgen in een HBO-studie, terwijl de HBO-studenten worden beoordeeld op hun leidinggevende capaciteiten. Tot eind april werken de studenten een dag per week aan de ondernemersvragen. Zo leren zij samenwerken, netwerken en communiceren in de praktijk. En de ondernemers? Die krijgen vaak een waardevol en origineel advies op maat. “Zo wordt de verbinding tussen het beroepsonderwijs en actuele thema’s uit de praktijk gemaakt. Dat is waardevol voor beide partijen”, vertelt coördinator Alfons van den Belt van kenniswerkplaats Achterhoek.

Speeddaten

Halverwege het project wordt een zogenaamde ‘Expertdag’ georganiseerd op een locatie van het AOC Oost. De groepen studenten gaan dan speeddaten met experts en ondernemers uit de landbouw. Tijdens de speeddates kunnen de studenten met experts en ondernemers sparren over hun onderzoek. Zo krijgen de studenten waardevolle input en worden zij gewezen op vragen die zij eventueel hebben laten liggen. Dat komt het advies ten goede.