Het verduurzamen van je bedrijf is dagelijkse koek voor de melkveehouder van nu. Studenten Veehouderij van het Zone.College ondervinden dat zelf wanneer ze komende periode meelopen met deelnemers van Vruchtbare Kringloop Overijssel. Docent Astrid Sportel: “De studenten maken een verduurzamingsplan met kostenplaatje, zodat ze ontdekken wat kringlooplandbouw kost en oplevert.”

De negativiteit overheerst soms in de klas (2e-jaars Veehouderij) wanneer het gaat over duurzaamheid, merkt docent en coördinator Astrid Sportel van het Zone.College. “Studenten zeggen soms klaar te zijn met alle regeltjes van de overheid en het feit dat de media boeren als boemannen afschildert. Ik snap dat wel, dat je trots bent op je boerzijn mag je bijna niet laten zien.”

VKO enthousiasmeert studenten
Toch ontkomt de melkveehouder van straks niet aan duurzaamheid en kringlooplandbouw. Sportel: “Belangrijk dus dat we daar aandacht aan besteden op school, niet alleen in de les maar ook in de praktijk. En met wie kunnen we dan beter samenwerken dan met VKO melkveehouders? Energieke boeren die voortvarend werken aan kringlooplandbouw, al kennis hebben van duurzaamheidsmaatregelen en KringloopWijzer en positief vooruit willen. Deze boeren kunnen onze studenten enthousiasmeren.”

Nieuw inzicht door frisse blik
In het project maken de studenten een analyse van het melkveebedrijf van de VKO-deelnemer waaraan ze gekoppeld zijn. Ze werken daarvoor zo’n 20 uur mee op het bedrijf en krijgen inzage in de technische en economische gegevens van de boer. In hun analyse besteden de studenten aandacht aan de duurzame kringloop, bodem, voeding en veestapel. Ze stellen verbeterpunten voor en brengen de bedrijfseconomische gevolgen in beeld. Sportel: “Dat is natuurlijk meegenomen voor de deelnemende melkveehouders. De frisse blik vanuit een jonger perspectief op je bedrijf kan interessante inzichten opleveren.”

Sportel is blij met de medewerking van de VKO melkveehouders. “We willen bewustwording creëren bij onze studenten. Je produceert niet meer voor jezelf. Op het melkveebedrijf moet je rekening houden met veel verschillende partijen. De boeren kunnen dat goed duidelijk maken aan onze studenten.”

Ook de VKO deelnemers zijn enthousiast over de samenwerking met het Zone.College. Er waren zelfs meer aanmeldingen van melkveehouders dan studenten, weet Sportel. Het project wordt in mei afgerond.