Naast melkveehouders stimuleert Vruchtbare Kringloop Overijssel ook loonwerkers om te werken aan een betere mineralenbenutting op het melkveebedrijf. In studiegroepen leren de deelnemers over maatregelen die de kwaliteit van de bodem kunnen verbeteren. Komende dinsdag is in Markelo de eerstvolgende studiebijeenkomst. De loonwerkers zijn uitgenodigd op het bedrijf van een VKO-deelnemer die ook meedoet aan het project Boeren voor Drinkwater. De bijeenkomst zal gaan over het et verbeteren van de waterkwaliteit door uitspoeling te verminderen.

In het Overijsselse project Boeren voor Drinkwater werken boeren vrijwillig aan het verminderen van uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het grondwater. Daarmee werken ze tegelijkertijd aan een verbeterd economisch bedrijfsresultaat. De deelnemende boeren worden individueel ondersteund door agrarisch en economisch adviseurs en de maatregelen moeten zichzelf uitbetalen. Er is steeds meer aandacht voor het verbeteren van de grondwaterkwaliteit om schoon drinkwater veilig te stellen.

Op de studiebijeenkomst is Toon van Kessel van Vitens aanwezig om de aanwezigen uit te leggen hoe je uitspoelingsgevoelige percelen kunt herkennen. Van Kessel adviseert Vruchtbare Kringloop over welke maatregelen bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Hij gaat daarom ook in op maatregelen die je als loonwerker kunt nemen om uitspoeling te verminderen en waarom het zo belangrijk is dat je uitspoelingsgevoelige percelen herkent. Daarna legt Jan Willem Lammers (Groeikracht) uit hoe de BedrijfsWaterWijzer werkt. Met deze tool krijgt een melkveehouder (of loonwerker) inzicht in het watermanagement op zijn eigen bedrijf.

Meer weten over de loonwerkersbijeenkomsten door Vruchtbare Kringloop Overijssel of misschien zelfs aanmelden? Lees meer.