Sommige melkveehouders die zich bezighouden met natuurinclusieve landbouw, hebben het gevoel dat het streven naar ‘goed scoren’ in de KringloopWijzer soms tegenstrijdig is met bepaalde uitgangspunten van natuurinclusieve landbouw. Maar is dat ook echt zo? Een interview met Bas Bassa, VKO-studiegroepbegeleider en betrokken bij de KringloopWijzercursus.

Leidt een natuurinclusieve bedrijfsvoering niet altijd tot verliezen in de mineralenkringloop?
“Om de vraag te kunnen beantwoorden is het van belang hoe je ‘natuurinclusieve landbouw’ definieert. Het is geen eenduidig begrip. Natuurinclusieve landbouw is een vorm van landbouw die de biodiversiteit op en rondom het bedrijf benut en beschermt. Je produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving. Ik denk dan aan melkveebedrijven die de melkproductie combineren met de natuur in de brede zin van het woord: met akkerranden, uitgestelde maaidata, kruidenrijke mengsels, plas dras (hier komen weidevogels op af), nestkasten en houtwallen. Welke waarden van natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit zijn voor jou belangrijk? Ook wanneer je je bedrijfsvoering inricht in samenhang met de natuur, kan je nog steeds aan de hand van de KringloopWijzer kijken waar je winst kunt behalen in de mineralenkringloop.”

Lees dit interview verder op de website van de KringloopWijzer en bekijk de antwoorden op de meest gestelde vragen over de KringloopWijzer als managementtool.