De afgelopen zomers werden gekenmerkt door droogte: er was weinig zoetwater beschikbaar voor de gewassen. Door de verandering in het klimaat, worden er in de toekomst vaker extreme weersomstandigheden verwacht. Langere periodes van droogte afgewisseld met grote piekbuien. Hoe kun je daar op voorbereid zijn als melkveehouder? Wat zijn aandachtspunten voor de ruwvoerteelt onder zowel droge als natte omstandigheden?

Veertig procent vergoeding

Vanuit het overkoepelende project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waaronder ook Vruchtbare Kringloop Overijssel valt, is er geld beschikbaar om maatregelen te nemen ter voorbereiding op droge en natte periodes. Er is een maatregelenlijst opgesteld door het DAW waar je uit verschillende maatregelen kunt kiezen. Van de gekozen maatregel wordt maximaal 40% van de totale kosten gesubsidieerd. Denk aan het uitvoeren van een bedrijfswaterplan, aanschaf van peilgestuurde drainage of plaatsen van stuwtjes.  Het DAW ondersteunt van idee tot en met de uitvoering: mocht je een idee hebben of de effecten van een maatregel nader toegelicht zien, dan kun je vrijblijvend een keukentafelgesprek aanvragen bij het DAW.

Aanwezig tijdens Kennis- en inspiratiemiddag

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 17 en 18 maart van Vruchtbare Kringloop Overijssel is het DAW ook aanwezig met een stand. Een ideale kans om alvast kennis te maken met de ondersteuning die de DAW-experts je kunnen bieden bij het nemen van droogtemaatregelen. Laat je informeren over de subsidiemogelijkheden en plan direct een keukentafelgesprek in!

DAW is tijdens beide kennis- en inspiratiedagen aanwezig:

  • 17 maart 2020: Partycentrum Mölke in Zuna/Nijverdal (Molendijk 107, 7466 PD)
  • 18 maart 2020: Het Roode Hert in Dalfsen (Hessenweg 41, 7722 PJ)

Het programma duurt van 13.30 – 16.15 uur. Inloop vanaf 13.15 uur en deelname is gratis.

Je bent van harte welkom! Voor de organisatie is het plezierig als je je vooraf aanmeldt.