Op 22, 28 en 29 juni 2016 werd het eerste jaar van VKO afgesloten met drie regiobijeenkomsten in Reutum, Zwolle en Heeten. Gerjan Hilhorst besprak de resultaten van de KringloopWijzer, Jaap Gielen vertelde over de economische effecten van maatregelen, een deelnemer deelde zijn eigen ervaringen en Bert Muller keek vooruit naar het vervolg.

Het eerste jaar van Vruchtbare Kringloop Overijssel zit er nu echt op. Het studiejaar werd afgesloten met drie goedbezochte regiobijeenkomsten. Een groot aantal deelnemers was aanwezig, maar ook verscheidene geïnteresseerde melkveehouders die nog niet deelnemen, kwamen op de bijeenkomsten af. Voor hen was dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met het project.

Resultaten KringloopWijzers

Gerjan Hilhorst (Wageningen UR) besprak de resultaten van twee jaar KringloopWijzers. “Het bodemoverschot wordt niet bepaald of u extensief of intensief bent en ook niet of u wel of niet beweidt, maar door het management. Hoe beweidt u of hoe doet u summerfeeding? Wat zijn de rantsoenkenmerken? De verschillen tussen de bedrijven geven aan dat hier nog heel veel te bereiken is.”

Een andere conclusie is dat het verhogen van graslandopbrengst meer aandacht verdient dan het verhogen van maisopbrengst. Bij de deelnemers die het beste scoren op een laag bodemoverschot, zie je dat ze meer gras oogsten en daardoor meer stikstof van het land halen, ondanks dat ze minder bemesten. “In  de studiegroepen hoor je het verhaal hoe ze dat doen”, aldus Gerjan Hilhorst. Lees hier uitgebreider over deze resultaten en download het analyserapport. De presentatie van Gerjan kunt u hier downloaden.

Economisch voordeel

Jaap Gielen (Countus) gaf een toelichting bij de economische effecten van maatregelen op het melkveebedrijf. Jaap: “Het vak van melkveehouder is eigenlijk ingewikkelder dan akkerbouwer. U teelt gras en mais, maar u moet daar ook nog melk van maken. Efficiënt voer omzetten naar melk gaat ons goed af. Maar met betrekking tot de teelt van gewassen en het koesteren van de bodem kunnen we nog van akkerbouwers leren. Bijvoorbeeld in het optimaliseren van bemesting door perceelsgericht en plaatsspecifiek te bemesten.”

Gielen raad ook aan om te kijken hoe je het organische stofgehalte kunt verhogen. “Kies wat zo gunstig mogelijk is voor uw bedrijf voor een optimale opbrengst van droge stof. Bedenk dat je bodem een accu is, organische stof is essentieel voor een goede werking. De  kosten gaan soms voor de baten uit.’ De presentatie van Jaap kunt u hier downloaden.

Deelnemer aan het woord

Tijdens elke regiobijeenkomst deed een deelnemer zijn eigen verhaal. Berny Remerink uit De Krim, Aarnt Jan Heilersig uit Markelo en Christian Klein Koerkamp uit Lettele. In Heeten deed Christian het woord. ‘Dankzij deelname aan het Vruchtbare Kringloopproject zie ik hoe belangrijk een goede bodemkwaliteit is. Hoe ouder het grasland wordt, hoe beter de bodem. Dat was echt een eye opener voor mij. Verder zijn wij gestart met beweiden. We doen dit na de tweede snede. Het jongvee brengen we naar een opfokbedrijf.’ Lees hier het praktijkverhaal van Christian.

Vervolg van het project

Projectleider Bert Muller sloot alle bijeenkomsten af door terug te blikken op het eerste jaar en vooruit te kijken naar het vervolg. ‘We hebben mooie stappen gezet, maar één jaar is natuurlijk te kort om de resultaten goed te kunnen zien. De plannen zijn ingediend om door te gaan met een driejarig vervolg en een verdubbeld aantal deelnemers.’ Berts presentatie kunt u hier downloaden. U leest meer over de toekomstplannen voor het project in een ander artikel op onze site, klik hier.