Begin mei is op het VKO demoveld in Balkbrug mais ingezaaid. VKO deelnemer en loonwerker Harry Koonstra vertelt: “In de voorbereiding op het zaaien hebben we het vanggewas mechanisch ondergewerkt. Dit hebben we met een klepelmaaier met roterkopeg erachter gedaan. Goed anderhalve week later vond de drijfmest rijenbemesting plaats.”

Het inzaaien is gebeurd in combinatie met een bemestingsproef. “We onderzoeken op dit perceel wat de uitspoeling is naar het grondwater”, aldus Koonstra. “Daarnaast passen we niet-kerende grondbewerking toe. En beoordelen we of we toch nog op een bepaald moment chemisch moeten bestrijden of dat er alleen nog mechanisch geschoffeld hoeft te worden.”

Proeven met Bokashi en vloeibare meststof 

Het demoveld in Balkbrug is een totaalveld met grasonderzaai waar verschillende spuittechnieken op worden toegepast. “Zo gebruiken we vloeibare meststof waarin we verschillende sporenelementen toevoegen. En doen we proeven met Bokashi om te bekijken wat er gebeurt met uitspoeling en bodemverbetering.”

Koonstra: “Op een deel van het ene perceel hebben we meerdere jaren Bokashi gestrooid en op een ander perceel proberen we grasonderzaai in combinatie met verschillende gewasbeschermingsmiddelen. Eerder hebben we naast Italiaans raaigras ook geëxperimenteerd met Japanse haver en dit blijkt als onderzaai bij mais niet geschikt.
Dit jaar gaan we experimenteren met traag groeiend Engels raaigras ten opzichte van Italiaans raaigras. Door het toepassen van vier verschillende combinaties van gewasbeschermingsmiddelen op verschillende tijdstippen hebben we twaalf proefpercelen tot onze beschikking.”

Vruchtbare Kringloop Overijssel heeft meerdere demovelden om verschillende maatregelen en technieken ten behoeve van mineralenefficiëntie in de praktijk te toetsen en te tonen aan een grote doelgroep. We willen laten zien wat het effect kan zijn van verschillende teelt- en bemestingsmethoden op bijvoorbeeld opbrengst en kwaliteit van het gewas, bodemkwaliteit en waterbergend- en vasthoudend vermogen. Door dezelfde percelen meerdere jaren te volgen kan de verandering in de bodem zichtbaar gemaakt worden.