Een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven komt niet alleen ten goede aan de boer. Ook toerisme, de bouw en andere ondernemingen hebben hier voordeel aan. Heleen Lansink en Els Uijterlinde zoeken uit of vanuit bedrijven buiten de sector draagvlak is om boeren te belonen voor hun inzet op het gebied van duurzaamheid. We spraken Heleen Lansink over de inhoud van de verkenning in Twente.

Binnen de agrarische sector werken we hard aan het voldoen aan de opgaves die we op ons af zie komen. Een bloemenrand of koeien in de wei. Het draagt bij aan duurzaamheid en het aantrekkelijk maken van het landschap. “Dit is niet alleen in het voordeel van de agrarische sector”, geeft Lansink aan. “Ook bedrijven buiten de agrarische sector, zoals de bouw en toerisme hebben daar baat bij. Een mooi landschap trekt meer toerisme en is aantrekkelijker voor mensen om in te wonen. Zijn zij ook bereid om daarvoor te betalen? Met deze vraag zijn wij een verkenning gestart.”

Beloningssysteem

Door bedrijven buiten de agrarische sector in te laten zien, wat de boer allemaal doet om het geliefde landschap in Twente intact te houden, kan je het gesprek aangaan. Wat is dit hen waard? En willen zij een bijdrage leveren aan het werk de boer verricht bij het in standhouden van het landschap? “Voor bedrijven op een industrieterrein is het lastig om te investeren in biodiversiteit. Door deel te nemen aan het beloningssysteem, maak je het voor de boer mogelijk om voor jou te investeren in bijvoorbeeld biodiversiteit en laat je als bedrijf tegelijkertijd zien dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt”, vertelt Lansink.

Meten met KPI’s

Hoe meet je als boer jouw bijdrage aan kringlooplandbouw? Lansink: “Hiervoor maken we gebruik van een KPI-systematiek. We werken met een aantal KPI’s, ook wel Kritische Prestatie-Indicatoren. Voorbeelden zijn: het stikstof bedrijfsoverschot per hectare, ammoniakuitstoot, aantal weide-uren en het fosfaatbodemoverschot. Hoe goed je hierop scoort, kun je aflezen uit de KringloopWijzer. Als je 100% scoort op de totale set KPI’s is het ons streven om een serieuze financiële beloning uit te keren en verkrijg je als boer tegelijkertijd dus meer duurzaamheid op jouw bedrijf.” Klik hier voor meer informatie over de KPI-systematiek.

Herpositioneren boer

“Door dit beloningssysteem krijg je niet alleen waardering op het eindproduct maar ook voor het in stand houden van andere waarden waarmee we Twente mooi houden. Hiermee herpositioneer je eigenlijk de boeren. Zo produceren we niet alleen betaalbaar, veilig en goed voedsel maar dragen we ook bij aan een gezonde bodem, schone lucht, meer biodiversiteit en een mooier landschap. Je kan dan bijvoorbeeld de keuze maken uit meer melken, of meer focussen op duurzaamheid met een forse beloning. Hierdoor is het mogelijk om meer in balans met je omgeving te kunnen boeren”, legt Lansink uit.

Wat kun jij nu al doen?

“Durf met ons mee te dromen en deel deze dromen vooral! Wie weet verdienen we als boeren in de nabije toekomst niet alleen geld op het eindproduct melk, maar komt 40% van ons inkomen uit het leveren van een schone bodem en schoon water. Deze kansen liggen veel dichterbij dan we beseffen”, aldus Lansink.

Meer informatie? Bekijk hier de werkconferentie van het LNV waar Els Uijterlinde en Heleen Lansink een verdere uitleg geven.