Deelnemer Jan Willem Schoorlemmer doet mee aan onze demo Gedeelde bemesting op maisland, gericht op optimale en efficiënte benutting van nutriënten. De demo wordt begeleid door expert Herman Krebbers van Delphy. Onlangs werd bijbemest met de spaakwielbemester en wij waren er bij voor een video.

Op het maisland zijn stroken aangelegd met wel en geen gedeelde bemesting. Schoorlemmer brengt regulier 45 kuub drijfmest toe op maisland, maar bracht op de demostroken 25 kuub op. Op die stroken is nu bijbemester. Herman Krebbers: “Hoeveel we hebben bijbemest is bepaald aan de hand van metingen. We hebben onder meer een plantsapmeting uitgevoerd en een bodemmonster genomen. Daaruit is een advies gerold.” Krebbers ziet verschillende voordelen van gedeelde bemesting. Is er na de mestgift in het voorjaar veel regen gevallen, dan is het stikstof uitgespoeld. “Nu kun je dat bijbemesten.” Is het te droog dan is het zinnig om helemaal niet bij te bemesten. “Maar dan heb je in het voorjaar wel drijfmest uitgespaard die je nu ergens anders kunt inzetten.” Lees ook dit artikel met Herman Krebbers van de proef gedeelde bemesting in 2019. Melkveehouder Schoorlemmer hoopt in ieder geval dat de opbrengst gelijk blijft.

Video 

Demoprojecten binnen Vruchtbare Kringloop Overijssel
We voeren binnen dit project verschillende demo’s uit, bijvoorbeeld sorghum telen en stokbonen in mais. Blijf op de hoogte van de uitvoering en uitkomsten door deze pagina in de gaten te houden.