Melkveehouders Geert en Dineke Stevens uit Holten willen het bedrijf in balans brengen met hun omgeving. Naast hun deelname aan Vruchtbare Kringloop Overijssel, draaien ze ook mee in het project Koeien & Kansen. Onderzoekers en melkveehouders zoeken in dit project gezamenlijk naar een toekomstbestendige en maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij. Zo werkte Geert Stevens in 2018 aan het stijgen van de voerwinst , met behoud van de stikstof- en fosfaatefficiëntie van de veestapel. Met succes: zijn plan (opgesteld in samenwerking met een voeradviseur) heeft geleid tot een hogere voerwinst per koe (uiteindelijk 59 euro per koe), maar een lagere voerwinst per kilogram fosfaat. Door onder andere het droogstandsmanagement te verbeteren, de huisvesting aan te passen en het rantsoen te optimaliseren is het gelukt. In 2019 heeft het echtpaar Stevens zich een nieuw doel gesteld, namelijk de stikstof efficiëntie van de veestapel met 1 procent te verbeteren naar 30 procent. Gunstig voor de voerwinst, maar ook voor milieudoelen die de veehouder kan verzilveren in de Planet Proof melkstroom.

Lees hoe Geert en Dineke het hebben aangepakt op de website van Koeien en Kansen.