Vruchtbare Kringloop Overijssel gaat dit seizoen aan de slag met de Nitraat App die ontwikkeld is door Deltares. De VKO-deelnemers kunnen hiermee straks gemakkelijk zelf de nitraatconcentraties in grond-, drain- en oppervlaktewater meten. Daardoor krijgen ze goed inzicht in verschillen in nitraatgehalten bij gras- en maisteelt en op verschillende grondsoorten.

De nitraatmeting wordt door de deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Overijssel zelf uitgevoerd in grondwater op mais- en graspercelen én in drain- en oppervlaktewater. Naast bewustwording over nitraat, wordt binnen VKO ook aandacht besteedt aan de maatregelen die de mate van nitraatuitspoeling kunnen beïnvloeden.

Nitraat App

Alle veertig studiegroepen van VKO krijgen instructie over het meten van nitraat met de Nitraat App, een meetapplicatie op de mobiele telefoon. Met de app kunnen deelnemers zo vaak meten als ze willen op drie levels, namelijk grondwater, drainwater én oppervlaktewater. VKO verstrekt hiervoor meetstrips. Alle deelnemers meten gedurende het project in ieder geval een keer per maand.  Zo kunnen seizoens- en weersinvloeden beter worden gevolgd en de metingen onderling met elkaar worden vergeleken.

Per studiegroep wordt op één bedrijf een aantal peilbuizen geplaatst, zodat daar gemeten kan worden in het bovenste grondwater. De overige bedrijven kunnen meten in bijvoorbeeld slootwater.

Meer inzicht in nitraatgehalte

Met de app kan iedere VKO-deelnemer de gemeten waarden (plaats en uitkomst per meting) terugvinden op een kaart en zodoende ook vergelijken met de eigen waarneming. Daarnaast wordt het interessant om de eigen gemeten concentraties te vergelijken met bijvoorbeeld die van het Landelijk Meetnet Mestbeleid.  Projectleider VKO Bert Muller: “Doel is dat de VKO deelnemers door deze metingen beter inzicht krijgen in de nitraatwaarden op de eigen percelen. De cijfers kunnen we vervolgens weer bespreken in de studiegroepen, wat weer extra kennis en inzicht oplevert. We willen graag een zo laag mogelijk nitraatgehalte in grond- en oppervlaktewater. Elke kg N die niet benut wordt kan immers milieubelastend worden. Daarnaast is het ook jammer van het geld.”