“Je kunt beter zelf meten dan wachten totdat iemand anders het doet”. Aan het woord is melkveehouder en VKO-deelnemer Willy Westenenk uit Raalte. Met twee peilbuizen op zijn percelen meet hij geregeld via de Nitraatapp van Deltares de hoeveelheid nitraatuitspoeling in het grondwater.  

Deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Overijssel hebben al meer dan vierhonderd metingen uitgevoerd met de Nitraatapp. Met deze app, ontwikkeld door Deltares, kun je zelf nitraatmetingen uitvoeren in grondwater en in drain- en oppervlaktewater. Alle deelnemers kunnen meten in oppervlakte- of drainwater, maar bij veertig VKO-melkveehouders zijn ook peilbuizen op het land geplaatst. Zoals bij Willy Westenenk op de zandgrond bij Raalte. “Ik meet zo geregeld in het bovenste grondwater en volgens de app is mijn nitraatuitspoeling altijd 0. Dat is dus gunstig.” Op het maisperceel waar de peilbuizen staan, groeit na het hoofdgewas een groenbemester (onderzaai). “Mogelijk verklaart dat de gunstige resultaten.” Hij bemest de mais met 50 kuub rundveedrijfmest.

Vergelijken in de studiegroep

De Nitraatapp is makkelijk in gebruik, vindt Westenenk. “Het kost ook nauwelijks tijd. Wel wil ik graag mijn metingen vergelijken met de resultaten van de andere deelnemers.” In de laatste studiegroepen van dit VKO-seizoen zal aandacht besteed worden aan de Nitraatapp en kunnen – indien gewenst – de meetresultaten met elkaar worden vergeleken. Projectleider Bert Muller: “De resultaten zijn niet het doel, het is veel interessanter om de meetgegevens te koppelen aan bemestingsstrategie, teeltplan en graslandmanagement.  Dat geeft inzicht. We willen ons dan ook niet te veel focussen op individuele metingen, wel op het beeld dat onze metingen geeft, vergeleken met andere metingen en op maatregelen die we kunnen nemen om eventueel nitraatuitspoeling te verminderen.”

Ook Westenenk wil graag meer weten over mogelijke maatregelen om uitspoeling te verminderen. “Ik zit volgens de app goed met mijn uitspoeling, maar waar dat precies aan ligt? Dat wil ik ontdekken. Het lijkt mij daarnaast interessant om ook uitspoeling van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen in kaart te brengen. Met de deadline van de Kaderrichtlijn Water in zicht is het belangrijk om niet onze kop in het zand te steken, maar actief aan de slag te gaan met de gestelde doelen.”

Meer informatie

De app om te meten is te vinden in de App- of Google Playstore onder Deltares Nitraat App. Naast de app heb je ook meetstrips en een referentiekaartje nodig. Aan alle deelnemers (ook degenen die de app al hebben geïnstalleerd), het verzoek de informatie in onderstaande link: Instructie installatie nitraat app en instructie nitraatmeting door te nemen. Zoek contact met je studiegroepbegeleider of met de projectorganisatie wanneer je vragen hebt omtrent het gebruik van de app.