Geert Stevens, melkveehouder in Holten en VKO-deelnemer kijkt met een goed gevoel terug op zijn ‘moment of fame’ bij The Big Five van BNR Nieuwsradio begin juli: “Ik kreeg de gelegenheid om de complexiteit van ons vak duidelijk te maken.” Luister hier de uitzending terug!

“Ik hoefde niet lang na te denken over of ik mee wilde werken aan een radio-uitzending over kringlooplandbouw. Ik vind het belangrijk om het echte verhaal over de agrarische sector te delen. Wat betekent het om tegenwoordig melkveehouder te zijn? Ik ben actief op het gebied van biodiversiteit, sluiten van kringlopen en het verminderen van emissies en doe mee aan VKO en Koeien & Kansen. Het is naar mijn mening belangrijk om te boeren met oog voor de omgeving, maar tegelijkertijd wil ik ook economisch perspectief. En dat is niet makkelijk. Dát verhaal wilde ik en mocht ik vertellen aan presentator Roelof Hemmen van BNR.

Ik denk dat ik wel een inkijkje heb gegeven in de complexiteit van ons vak. Hemmen was af en toe kritisch, maar ik vond hem vooral oprecht geïnteresseerd. Dat alles op bedrijf – mest, voer, land – met elkaar samenhangt mocht ik uitleggen. De voermaatregel bijvoorbeeld heeft invloed op de hele bedrijfsvoering, en dat geldt ook voor nieuwe regels op het gebied van mest en grond. Daarnaast heb je te maken met tegenstrijdigheden in wat de consument wil en wat beter is voor het milieu. Ik ben blij dat ik heb kunnen zeggen dat naar mijn mening de hele maatschappij verantwoordelijk is voor hoe we omgaan met voedsel: de boer is in de lead, maar de consument beslist mee door zijn gedrag en portemonnee.”