Waardevolle adviezen over het optimaliseren van het bedrijf, verbeteren van diergezondheid en werken aan een goed werkende bodem met draagkracht. Voor Vruchtbare Kringloop Overijssel bracht Gerrit Hegen, de boerenveearts, bedrijfsbezoeken aan drie VKO-deelnemers: Maatschap Hulleman, Maatschap Haasjes en het melkveebedrijf van Herman Olthof. Over het bezoek aan Herman Olthof, melkveehouder in Hoge Texel, spraken wij Gerrit Hegen. Wat zijn bevindingen en adviezen waren?

Olthof melkt 70 koeien met de robot, heeft 37 stuks bijbehorend jongvee en beschikt over 42 hectare land op zandgrond waarvan 33 hectare huiskavel.

Bodem en bemesting

Uit de grondmonsteranalyse van Olthof blijkt dat de percelen een hoog stikstofleverend vermogen hebben en daarentegen een wat lage pH-waarde. Hegen tipt: “Om voordeel te behalen aan het hoog stikstofleverend vermogen is het van belang om de pH-waarde op orde te hebben. Is je pH-waarde te laag of juist te hoog dan neemt de plant ook minder mineralen in zich op. Geef daarom 3 jaar een bekalking die per jaar de pH met 0,2 eenheden omhoog brengt”.

Wanneer de pH-waarde weer in balans is maakt dit de structuur van de bodem losser, kunnen wortelen beter groeien en verbetert de waterberging. Daarnaast zorgt het ook voor een betere draagkracht van de zode en minder vertrapping. “Bij een goed werkende bodem worden mineralen en sporenelementen ook beter benut door de plant. Tegelijkertijd kun je kiezen voor bemesting voor een lichte snede en minder kunstmest te strooien. Beter voor de portemonnee en kijkend naar de ammoniakreductie ook voor het milieu”.

Plant en ruwvoerwinning

“Wanneer je gras rechtstreeks via de koe omzet naar melk middels beweiden is dit aantrekkelijker. Je bespaart hiermee in krachtvoer en tijd”, legt Hegen uit. Olthof heeft op dit moment op de huiskavel twee weideplatforms van in totaal 9 hectare beschikbaar. Met 70 koeien zou dit betekenen dat hij 8 koeien per hectare kan weiden. Hegen rekent uit: “Met gras van goede kwaliteit en een goede rotatie kun je tot 7 kilo droge stof vers gras per koe per dag voeren.”

Goed en smakelijk gras verkrijg je door een goed bemestingsplan. De tips van Hegen:

  • Bemest in het voorjaar het eerste beweidingsplatform met drijfmest en kunstmest voor een lichte tot normale weidesnede. Bemest het tweede beweidingsplatform voor een normale maaisnede en maai het mee met de overige maaipercelen. Het betekent dat je in de loop van mei van het eerste naar het tweede weideplatform over kan schakelen.
  • Geef vanaf de derde week van april iedere drie weken tot augustus een kleine gift stikstof op het dan in gebruik zijnde weideplatform: eerst 3x ca. 20 kg N, daarna 3x 12,5-15 kg N.
  • Overweeg op zandgrond een bemesting met NaKaMag in juli: natrium voor de smakelijkheid van weidegras en de kuil, kalium voor minder droogtegevoeligheid, minder roest in het gras en hogere gehalten in de kuil en Mg vanwege de vaak lage gehalten in weidegras en zomerkuil.

Dieren

Over het algemeen beschikt Olthof over goed ontwikkeld jongvee met een redelijke conditie. Toch waren er bemerkingen bij de skeletontwikkeling van de pinken op. Om deze reden raadde Hegen een bloedonderzoek (pakket sporenelementen en vitamine E) aan. Hegen: “Olthof heeft dit direct uit laten voeren en blijkt dat de pinken een mineralen- sporenelemententekort en vitaminetekort hebben.” Een belangrijk onderdeel voor het goed ontwikkelen van pink tot melkkoe, de weerbaarheid en de vruchtbaarheid. “Stuur hierop bij door een mineralenkern in krachtvoer of een mineralenmengsel toe te voegen aan het jongveerantsoen”, geeft Hegen aan.

Als laatste is nog een advies gegeven over het droogstandsrantsoen. Door voor deze belangrijke groep dieren iedere 4-6 weken een gemengd rantsoen te maken en dat in te kuilen in ronde balen kun je ook voor een kleine koppel droge koeien dagelijks een smakelijk en constant droogstandsrantsoen verstrekken. En dat is in veel gevallen een win-win situatie voor diergezondheid en melkproductie!

VKO-Bedrijfsscan

Tijdens de VKO-bedrijfsscan onderzoekt adviseur Gerrit Hegen alle aspecten binnen het melkveebedrijf. Samen met de melkveehouder bekijkt hij bodem van grasland en maisland, grassenbestand, beweiding, ingekuild product, rantsoen, jongvee, koeien en de stal. Van tevoren geïnformeerd door de melkveehouder over de laatste bodemmonsters, kuilanalyses en KringloopWijzer kan de adviseur een gedegen advies uitbrengen over de stand van het bedrijf en (eventueel) verbeterpunten meegeven. “Het zijn vaak kleine dingen die zorgen voor grote verbeteringen”, aldus Hegen. Gerrit Hegen van de Boerenveearts kijkt in het bijzonder naar de relatie bodem-plant-dier en de integrale aanpak van diergezondheid. Zijn filosofie: alles hangt met elkaar samen.

Nieuwsgierig naar een bedrijfsbezoek van Gerrit Hegen? Bekijk hieronder onze video over de scan bij VKO-deelnemer Jan Wup!

Ervaring Herman Olthof

Olthof kijkt positief terug op de bijeenkomst. “Ik heb zeker handvatten gekregen om dingen beter te gaan doen. De bekalking ben ik al mee begonnen en met het jongvee ga ik aan de slag aan de hand van het bloedonderzoek op mineralen en sporenelementen. Het beweiden had ik nog geen gevoel bij, maar aan de hand van een toelichting van Hegen weet ik hoe de praktische invulling eruit zou moeten zien. Hegen heeft waardevolle adviezen gegeven, waar hopelijk ook anderen hun voordeel mee doen”, aldus Olthof.