Vruchtbare Kringloop deelnemer Louis Claessens zet zich in om bodemverdichting zoveel mogelijk te beperken. De eigenaar van loonbedrijf Volkerink Heino deed onderzoek naar insporing in de bodem van diverse machines vertelt hij in Nieuwe Oogst.

Louis Claessens uit Heino (Overijssel) zag met eigen ogen dat zware machines letterlijk hun sporen nalieten op het land. “Dat wil je als loonwerker niet. Ik heb het roer omgegooid. Ik wil juist dat boeren bij ons klant worden omdat we er alles aan doen om bodemverdichting te voorkomen. We zien het als specialisme van ons bedrijf.”

Bodemverdichting beperkt de beworteling, de opname van water en de benutting van voedingsstoffen. Uiteindelijk leidt het dus tot lagere gewasopbrengsten.

Vruchtbare Kringloop
Claessens ziet voor loonbedrijven een belangrijke rol weggelegd. Niet voor niets participeert hij in het project ‘Vruchtbare Kringloop Overijssel’. Sinds kort heeft hij een adviseur in dienst die de klant kan adviseren over dit project dat kringlopen wil sluiten op het eigen melkveebedrijf.

Onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) gaven Claessens en Waterschap Drents Overijsselse Delta vorig jaar een demonstratie waar de bodemverdichting van verschillende machines inzichtelijk werd gemaakt.

Lees in het artikel welke machines de meeste bodemverdichting veroorzaken.