Natuurinclusieve landbouw is een van de thema’s binnen Vruchtbare Kringloop Overijssel. Ook zijn veel deelnemers, zoals bijvoorbeeld VKO-boer Henk Geerdink, al actief op dit onderwerp. We willen inventariseren of jullie interesse hebben in een kennisgroep natuurinclusieve landbouw. Hierin kunnen we mogelijk optrekken met LivingLab, een initiatief van LTO Noord en provincie Overijssel die natuurinclusieve landbouw wil stimuleren. Wil je meedenken? Vul dan de enquête in!

Natuurinclusieve landbouw is een steeds belangrijkere thema en wordt op verschillende manieren aangemoedigd. Denk aan PlanetProof en het toekomstige GLB-beleid. Ook provincie Overijssel stimuleert natuurinclusieve landbouw. Daarom is in samenspraak met LTO Noord het initiatief LivingLab opgericht.

Margo Meijerink van LTO Noord en betrokken bij LivingLab vertelt: “Boeren doen al veel, ze werken aan bijvoorbeeld weidevogelbeheer, een gezond bodemleven, het sluiten van de mineralenkringloop en kruidenrijke graslanden en akkerranden. Dit alles met het doel, goede en veilige voedselproductie te combineren met zorg voor landschap, biodiversiteit en een vruchtbare bodem. Met het LivingLab Natuurinclusieve Landbouw willen we dit verder te stimuleren.

Dat doet LivingLab door  samen met boeren en andere belangrijke partners te zoeken naar economisch en ecologisch verdienmodellen.Vruchtbare Kringloop Overijssel zit hierbij eerste rang en krijgt de gelegenheid om als eerste input uit het veld te leveren. Die leiden mogelijk tot nieuwe projecten om deelnemers te begeleiden bij natuurinclusieve landbouw.

In gesprek
Meijerink van het Living Lab: “Met LivingLab halen we ideeën op en zorgen we voor verbindingen”. Ook hoort Meijerink graag waar boeren in de praktijk tegenaan lopen. Meijerink: “Het liefst ga ik met zoveel mogelijk agrariërs het gesprek aan, te beginnen met de deelnemers van Vruchtbare Kringloop Overijssel.  Wat zie jij als natuurinclusieve landbouw? Pas je het al toe? Wat heb jij nodig om dit verder te ontwikkelen? Met het LivingLab helpen we geïnteresseerde agrariërs te werken aan een concrete aanpak voor natuurinclusieve landbouw. Dat betekent natuurlijk ook aandacht voor de financiering, zodat natuurinclusieve landbouw ook economisch rendabel is”.

We zijn heel benieuwd naar jouw ideeën over natuurinclusieve landbouw, denk je  mee?

VUL DIRECT DE ENQUÊTE IN

Meer informatie 

Heb je behoefte aan direct contact over natuurinclusieve landbouw? Wil je dat iemand bij jou op het erf komt om dit onderwerp verder te bespreken? Dat kan! Neem dan contact op met Margo Meijerink via mmeijerink@ltonoord.nl of T. 06-517 97 771