Vanwege het coronavirus en de aangescherpte maatregelen van het RIVM gaat Vruchtbare Kringloop Overijssel voorlopig digitaal door. Dat houdt in dat de 2e studiebijeenkomst van november-december online gaat plaatsvinden! Spannend, maar uit ervaring van andere projecten blijkt dat we ook digitaal prima kennis en ervaringen over bedrijfsoptimalisatie kunnen uitwisselen!

Digitaal, maar hoe dan? 

In overleg met de studiegroepbegeleiders is besloten dat we elkaar digitaal ontmoeten via het programma Teams. Teams werkt op de computer, maar ook op uw smartphone! Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen met de digitale studiebijeenkomsten, ook wanneer u hier nog niet bekend mee bent. Daarom plannen we meerdere oefensessies ‘Werken met Teams’ voordat de 2e studiebijeenkomst plaatsvindt. Op die momenten kunt u samen een projectmedewerker uitproberen of u digitaal kunt deelnemen en checken we of de camera en microfoon goed werkt. Nadere informatie en instructie over deze oefensessies wordt door uw studiegroepbegeleider via de mail met u gedeeld.

Uitleg ‘Werken met Teams’
Mocht u nu al meer willen weten over het programma Teams: in deze bijlage staat stap voor stap uitgelegd hoe u kunt deelnemen.

Meer informatie 
Natuurlijk hebben fysieke bijeenkomsten de voorkeur, maar vanwege het coronavirus verwachten wij dat studiebijeenkomsten voorlopig digitaal blijven plaatvinden.