In oktober 2020 deden we een oproep aan jullie, VKO-deelnemers, om een prangende praktijkvraag te delen. Met de binnengekomen vragen zijn de studenten volop aan de slag gegaan. Eind april was de afsluiting met presentaties van de studenten over de geschreven adviesrapporten. Hoe de samenwerking ervaren is? Je leest het hier!

Samen Leren Ondernemen
Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA) en VKO werken samen in het traject Samen Leren Ondernemen (SLO) aan het koppelen van studenten aan praktijkvragen. Mbo-studenten van het Zone.College en hbo-studenten van Aeres Hogeschool Dronten werken bijvoorbeeld aan het verbeteren van bedrijfsprocessen, benutting van eigen eiwit en het maken van protocollen. In totaal zijn 14 studentgroepen gevormd en gekoppeld met een VKO-deelnemer. Een van hen is VKO-deelnemer VOF Vetker – Grevelman. Hun opdracht: ‘Maak managementprotocollen voor ons bedrijf’.

Inzet van protocollen
Binnen VOF Vetker – Grevelman runnen vijf vennoten sinds 2011 een melkveebedrijf in Lutten met 230 koeien en 107 hectare grond. Al meerdere jaren sturen zij via VKO een praktijkvraag in waar studenten mee aan de slag kunnen gaan. Dit keer over het schrijven van managementprotocollen. “We werken met veel mensen van verschillende leeftijden. Wanneer iemand uitvalt door bijvoorbeeld ziekte of vakantie moet het werk wel door blijven gaan. Dit maakt het van belang dat we intern weten hoe de werkzaamheden gedaan worden, maar het ook aan derden kunnen uitleggen. Leg dit vast in protocollen en je voorkomt een hoop moeilijkheden. Een ideale opdracht voor studenten. Wanneer ik zelf aan de slag moet, ben ik veel tijd kwijt. Nu leren de studenten ervan en ben ik slechts een paar uur kwijt voor een mooi resultaat”, legt Hendrik Jan Grevelman uit.

Leermoment voor student en boer
Het werken aan de opdracht is een leerzaam moment voor zowel student als boer. Grevelman: “Het meedoen hieraan houdt ook ons scherp. De studenten kijken met je mee en stellen vragen waarom je iets op een bepaalde manier aanpakt. Je staat weer even extra stil bij hoe je het doet en het is een opfrissing voor je kennis.” Wanneer aan de studenten gevraagd wordt of zij het een leuk leerproces vonden wordt er enthousiast geknikt. “De samenwerking met de boer verliep goed. Ieder contactmoment kregen we een enthousiaste begroeting en je merkte dat ze echt wat aan ons adviesrapport hadden”, vult Lisanne Boxen, student Aeres Hogeschool, aan.

Digitale expertdag
Studenten, deelnemende VKO-deelnemers en experts van diverse organisaties kwamen medio maart online bij elkaar voor een expertmiddag. Tijdens speeddates van 20 minuten konden de studenten digitaal sparren met de verschillende experts en ondernemers over de ondernemersvragen. “De expertdag was een goede manier om feedback te krijgen van experts op onze ideeën en de oplossing voor de praktijkvraag te verbeteren”, aldus Jan de Ruiter, student Zone.College.