Projectleider Bert Muller vertelde tijdens de regiobijeenkomst over de plannen van dit jaar. Daarbij staat de samenwerking centraal met andere partijen zoals onderwijs, onderzoek, regionale projecten, loonwerkers en Friesland Campina. Deze samenwerkingen resulteren in nieuwe tools, proeven en kennis. Daar plukken we samen weer de vruchten van.

Samenwerking vindt al plaats met regionale projecten zoals  Boeren voor Drinkwater en Mineral Valley, maar ook met gemeentes en onderwijs. Studenten van  AOC Oost, Groene Welle en Aeres Hogeschool Dronten zijn inmiddels betrokken. In het traject Samen Leren Ondernemen (SLO) gaan groepjes van een HAS-student met drie MAS-studenten aan de slag met een vraag van een ondernemer.

Demovelden

In 2018 wordt ingezet op een hechtere samenwerking met loonwerkers. Dit wordt concreet in studiegroepen en bij de demovelden. Op het demoveld bij landgoed Twickel  wordt gefermenteerde organische stof (bokashi) en gecomposteerde organische stof met elkaar vergeleken. Ook staan proeven met verschillende manieren van grondbewerking op het programma.

In Tubbergen wordt in 2018 een nieuwe techniek getest. Daarbij worden sensoren onder de bouwvoor geplaatst om de effecten van maatregelen op de bodemkwaliteit voor langere tijd te kunnen volgen. De data is real time uit te lezen.

BedrijfsWaterWijzer

Samenwerking met onderzoek vindt al plaats. Wageningen UR heeft al de analyse van de KringloopWijzer uitgevoerd. Maar we trekken ook samen op in de ontwikkeling van de  BedrijfsWaterWijzer. Deze is bijna operationeel en kan dan worden  uitgeprobeerd binnen VKO.

Melk & Klimaat

De deelnemers van VKO plukken ook de vruchten van de samenwerking met FrieslandCampina in de recent opgestarte kennisgroep Melk & Klimaat, en daarbuiten door verdere kennisdeling. De kennisgroep focust zich op de carbon footprint en onderzoekt hoe deze terug te brengen is met aanpassingen in de huidige bedrijfsvoering.

Positieve communicatie

Op het verhaal van Bert Muller kwam een reactie uit de zaal. De spreker deed een oproep om het positieve geluid van behaalde resultaten nóg meer naar buiten te brengen via de media. Op die manier kan een breder publiek beter worden geïnformeerd en krijgen ze niet alleen de negatieve berichten over de sector  ter ore. De oproep wordt gedaan aan VKO, het waterschap en Vitens. Een aanwezige van Vitens gaf aan dat ze graag op positieve communicatie inzetten, maar vroeg om begrip van de melkveehouders dat de media helaas niet altijd de informatie eruit pikt zoals we dat zelf graag weergegeven willen zien.

Ter aanvulling deelt een aanwezige VKO-deelnemer zijn ervaring dat het lastig blijkt om technische informatie te vertalen naar anderen, zelfs binnen de sector. De nitraatuitspoeling waar de deelnemer zelf positief over was, werd door een akkerbouwer heel anders beoordeeld.

Muller: “VKO is een kennisproject, maar positieve resultaten delen met een breder publiek heeft onze aandacht. We laten via social media en de website zien wat we doen en de resultaten gaan mee naar Den Haag en zelfs naar Brussel.”