Met de huidige temperaturen gaan bij veel melkveehouders de koeien weer naar buiten. Sommige boeren doen hun koeien al eerder naar buiten: voorweiden. Zoals deelnemer Geert Stevens. Eind februari – voor het bemesten uit – liepen zijn dames al weer in het weiland.

Dit voorweiden sluit mooi op zijn doelstelling om dit jaar 1400 kilogram droge stof via vers gras in z’n koe krijgen. Een stijging van 40 procent ten opzichte van vorig jaar. “Een ambitieus doel”, erkent de melkveehouder in Holten maar: ‘haalbaar’.

Voorweiden afhankelijk van de weersomstandigheden

Of je kunt weiden vóór het bemesten uit – februari en maart – ligt heel erg aan de weersomstandigheden. Bij Geert Stevens viel dit jaar alles op z’n plek: percelen waar in het najaar nog gras was blijven staan, lager er goed bij. Het was eind februari mooi, droog weer en vooral: niet nat. Stevens: “Of voorweiden kan, ligt aan de draagkracht van de grond. Op dit stuk grond kon het.”

Voorjaarsgras smaakt

Op 24 februari gingen de koeien voor het eerst de wei in en konden ze zeker twee weken buiten grazen. Koeien nemen gras in het voorjaar beter op, merkt Stevens. “In het najaar zit er vaak een geur aan, najaarsgras smaakt mijn koeien net wat minder dan vers gras in het voorjaar.” De cijfers spreken boekdelen: waar Stevens dacht 3 kilogram aan droge stof in de koe te krijgen, bleek dat zelfs op 5,5 kilogram droge stof te zitten.

Met voorweiden ook geld verdienen

Zodra de koeien naar buiten gaan, kijkt Stevens kritisch naar het bijvoeren. “Door het verse gras, heb je minder eiwit nodig in het krachtvoer. Zo kun je geld verdienen met voorweiden.” Dat kan door te kiezen voor een ander soort krachtvoer met minder eiwitten en door de hoeveelheid krachtvoer te verminderen.

Of en wanneer je je koeien kan laten voorweiden, weet de melkveehouder van tevoren nooit. “Dat is niet wat je in het najaar al kunt bepalen.” Hij kijkt drie dagen van te voren naar de grond – kan het of kan het niet qua draagkracht en weersvooruitzichten – en checkt dan direct of de waterbakken en de afrastering op orde is. “Zo ja? Dan de koeien naar buiten laten gaan. Je begint het jaar met een voorsprong.”

 1400 kilogram droge stof

Het voorweiden draagt mooi bij aan de doelstelling van Geert en zijn vrouw Dineke om 1400 kilogram droge stof in de koe te krijgen, maar het is niet voldoende. Hij neemt meer maatregelen, zoals onder meer een iets ander weidesysteem (inscharen bij een iets zwaardere snede) en investeerde in beregening. “Zo kan ik de koeien ook in een droog jaar van vers gras voorzien.”

Wat zegt de expert?

Sjoerd Roelofs, teeltadviseur

Studiegroepbegeleider VKO Sjoerd Roelofs“Ik zie steeds vaker melkveehouders die kiezen voor voorweiden. Dat biedt ook kansen. Bijvoorbeeld wanneer de percelen gedurende de winter doorgroeien. Dan kan het gras te lang zijn om te kunnen bemesten met dierlijke mest. Voorweiden biedt dan uitkomst. Ook draagt voorweide op sommige percelen bij aan een dichtere zode. Tegelijkertijd is het belangrijk om te kijken of je kunt blíjven weiden. Als de koeien de ene week kunnen weiden, maar het gras een week later niet meer groeit vanwege de kou en weiden dus niet meer mogelijk is, is er sprake van rantsoenwisseling. En dat kan gevolgen hebben voor de melkproductie. Houd daar rekening mee.”