RTL7-programma ‘Ondernemend Nederland’ besteedt komende zondag aandacht aan het onderwerp ‘klimaatadaptie’. Hoe bereiden boeren zich voor klimaatverandering? Aan het woord komt o.a. Henk Jolink van LTO Noord over Vruchtbare Kringloop. Samen met Bertus Hesselink van HOE Duurzaam en Peter Schrijver van Heemraad Waterschap Rijn en IJssel legt hij uit hoe boeren samen met de waterschappen werken aan voldoende en schoon water en een goede bodem.

Het programma geeft uitleg over de duurzame aanpak vanuit de landbouw voor de wateropgaven via het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Kijk komende zondag 21 oktober om 09.55 uur naar Ondernemend Nederland (RTL7).