Deelnemer Walter Truitman heeft samen met zijn vrouw en ouders melkveebedrijf met 130 koeien in Ambt-Delden. Hij is aan Vruchtbare Kringloop Overijssel deel gaan nemen om nieuwe kennis over de bodem te verzamelen. “In de toekomst moet het van de bodem komen, daar ligt voor mij de uitdaging.”

Walter Truitman merkt na drie groepsbijeenkomsten binnen Vruchtbare Kringloop Overijssel al dat het project hem veel nieuwe inzichten oplevert. In de laatste bijeenkomst ging zijn groep met expert Gerard Abbink dieper in op bemesting en bodem. “We kregen heel veel nieuwe kennis aangeboden, maar de expert stond wel met twee voeten op de grond. Dat vind ik heel prettig.” De bijeenkomst leverde veel praktijkgerichte kennis op waar Truitman direct iets mee kon op zijn bedrijf. “Ik ben nu van plan om de eerste gift kunstmest in twee keer op het land te brengen in plaats van alles tegelijk zoals ik normaal doe. Dan heb je minder risico op uit- en afspoeling.”

KringloopWijzer geen hobby

Niet elk onderwerp is even interessant voor Truitman. “De KringloopWijzer is niet mijn hobby. Ik zit er ook nog niet goed genoeg in, dus tijdens de bespreking in de studiegroep kreeg ik het idee dat ik werd overladen met cijfers. Ik hoop dat ik daar wat meer grip op krijg tijdens het project.” Toch heeft hij uit de bespreking van KringloopWijzer wel een maatregel opgepikt die hij door wil voeren op zijn bedrijf. “Ik heb me voorgenomen om minder jongvee te gaan houden. Dat is een maatregel die op ons bedrijf makkelijk te realiseren is.”

Meerwaarde  voor elke melkveehouder

Truitman hoeft niet na te denken over de vraag of hij andere Overijsselse veehouders zou aanraden om mee te doen. “Direct doen als je de kans krijgt. Als melkveehouder kennen we onze koeien goed en we weten precies hoe we die moeten verzorgen. Iemand zei laatst dat we ook naar de bodem moeten gaan kijken alsof het een koe is. Dat vond ik een mooie uitspraak. Op het gebied van de bodem is er voor elke melkveehouder nog veel te halen.”