De vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) is een lerend netwerk voor de landbouw in de Achterhoek en is sinds 2020 een zelfstandige boerenvereniging voor en door boeren. Binnen VKA wordt aan de hand van vier kringlopen gewerkt: verbeteren van de  ecologie, verbeteren van het rendement, verbinden met de maatschappij en vernieuwend ondernemen.

Bestuurslid en melkveehouder Joost Geuijen is al een aantal jaren actief binnen VKA. Voor hem is VKA het verlengstuk van zijn boerderij om aan de hand van boerenpraktijk bij elkaar kennis op te doen in het streven naar een verdienmodel met nagenoeg gesloten kringlopen. “De boerenpraktijk houdt in dat we elke studiegroepbijeenkomst op iemands erf komen en aan de hand van de KringloopWijzer sterke en zwakke punten bespreken. Werken aan een beter verdienmodel kan ik door de inputkant van mijn bedrijf te verkleinen en verliezen te beperken, zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengstenkant.” Het lijkt heel simpel, maar het vergt wat van je. “Samenkomen in studiegroepverband en tijdens inspiratiebijeenkomsten is waardevol”, vindt hij.

Leerprogramma VKA

VKA-leden zijn ieder jaar welkom op twee studiegroepbijeenkomsten met deskundige begeleiding, twee themabijeenkomsten en twee inspiratiebijeenkomsten. Tijdens de studiegroepbijeenkomsten staat de KringloopWijzer voor een groot deel centraal, de themabijeenkomsten worden gerelateerd aan de vier VKA-kringlopen. Joost: “Bij de inspiratiebijeenkomsten hopen we de leden uit te dagen om eens buiten de gebaande paden te kijken en denken. Zo organiseerden we afgelopen september de tweede editie van Loeren bij de Boeren. Tien VKA-leden openden aan de hand van vier verschillende thema’s hun bedrijf en gaven een excursie. Leden en andere geïnteresseerden konden de bedrijven bezoeken. Van en met elkaar leren staat bij iedere VKA-bijeenkomst centraal. “

VKA en mening

Daarnaast heeft de VKA diverse kennisgroepen en projecten waarin samen met leden, partners en experts nieuwe kennis ontwikkeld wordt. De VKA wordt regelmatig benaderd door instanties om boerenpraktijk-proeven te kunnen uitvoeren. “De vooruitgang die we als VKA-leden behalen wordt gezien. Dit wordt vertaald in de medewerking van onze partners, die een financiële steen bijdragen en mee discussiëren in de visie die we als bestuur hebben.” De VKA is geen belangenbehartiger, benadrukt Geuijen, maar ‘heeft wel een mening’. “Denk bijvoorbeeld aan het statement dat we naar de leden van de Tweede Kamer hebben gestuurd naar aanleiding van de afschaffing van derogatie. Al deze punten maken het voor mij interessant deel te nemen en me als bestuurslid in te zetten voor VKA.”

VKA/VKO-bijeenkomst over bijsturen op methaan en CO2

Wil je meer weten over de vereniging VKA en wat de vereniging jou te bieden heeft? Op 7 december en 12 december worden bijeenkomsten gehouden in De Lutte en Markelo. Kijk hier voor meer informatie! Het bestuur van de VKA houdt tijdens de avond een presentatie over de vereniging. Daarnaast houdt Zwier van de Vegte en/of Henry Mentink van Agro-innovatiecentrum De Marke, waar de VKA nauw mee samenwerkt, een presentatie over de invloed van methaan en CO2 op jouw bedrijf. Hoe zie je dat terug in de KLW en hoe kun je bijsturen? Joost: “De VKA staat open voor nieuwe leden vanuit Overijssel. We verstaan elkaar, de bedrijven hebben veel overeenkomsten en we kunnen met nieuwe kennis en interactie nog meer van elkaar leren.”

Kijk voor meer informatie op www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl of klik hier voor een informatiebrochure over de VKA.