Wat zijn de mogelijkheden van smartfarming op de ruwvoerteelt? Kan het inderdaad efficiënter en wegen de kosten op tegen de opbrengsten? Ontdek het tijdens de demomiddag op vrijdag 27 september op het VKO-demoveld in Ambt Delden. 

Vruchtbare Kringloop Overijssel organiseert vrijdag 27 september in samenwerking met het project Efficiënter ruwvoer telen met smart farming een bijeenkomst op het demoveld in Ambt Delden.

Datum: vrijdag 27 september
Tijd: vanaf 13.30 tot 16.00 uur
Locatie: Almelosestraat (N741), vlakbij kruising met rondweg bij Ambt Delden.

Samen met onze partners, loonbedrijf Versteeg, For Farmers, Delphy en Aequator,  kunt u op het veld de effecten van verschillende manieren van grondbewerking (ploegen, niet kerende grondbewerking), onkruidbestrijding, onderzaai groenbemester en bijbemesting met behulp van smart farming komen bekijken. Deskundigen zullen aanwezig zijn voor toelichting en vragen.

Precisielandbouw
Op een deel van het perceel is gedeelde bemesting en precisielandbouw toegepast. De stikstofopname is gemeten met gewassensoren en de bodem met een nieuwe analyse sensor die de analyseresultaten binnen 10 minuten op het veld toont. Op de demomiddag zullen de resultaten en toegepaste technieken worden toegelicht en gedemonstreerd onder leiding van Herman Krebbers van Delphy. Daarbij zullen ook drone- en satellietbeelden worden getoond.

Aequator zal deze middag extra aandacht besteden aan bodemverdichting, het verbeteren van het vochtbergend vermogen van de grond en van de bewortelingsdiepte van het gewas.