Water bij de mest: positief effect op de opbrengst

Bij drie Achterhoekse melkveehouders is in 2020 een demo uitgevoerd met water bij de mest. Inmiddels zijn de resultaten bekend. Daaruit blijkt onder meer dat verdunnen van de mest minimaal 10-15 procent hogere N opbrengst realiseert. In dit artikel delen we de conclusies en ervaringen uit het DAW-project Waterwijs Boeren. We horen ook graag jóuw ervaringen met water bij de mest: doe jij dit al? En zie jij ook meeropbrengst?

De resultaten op een rij:

  • Verdunnen gaf minimaal 10-15% hogere N opbrengst, en liep bij latere snedes met 1:1 verdunnen zelfs op tot bijna 30%.
  • Tot 1:1 verdunning neemt N opbrengst toe bij gelijke N gift. En het ging op deze locatie zelfs over het verdunnen van dunne fractie.
  • Ook de eerste snede een duidelijk effect (daar was 3:1 verdund, latere snedes 1:1. Dit vanwege praktische redenen 30m3 mest + 30m3 water was niet uitvoerbaar).
  • Gerekend met 15% meer N opbrengst van ene hectare zou bij een gemiddelde opbrengst van 300 kg N per ha (10 t DS x 19% RE) een meeropbrengst van 45 kg N zijn.
  • Beter ruw eiwit door water toe te voegen.
  • Smakelijker product door minder Ruwe As in de kuil.

Klik op de afbeelding voor de volledige rapportage over Water bij de mest

Melkveehouder Manfred Keuper

“Doordat we meedoen aan Waterwijs Boeren, kwam in 2020 de proef voorbij met water bij de mest. Dat wilden we graag een keer proberen. Er waren al wat cijfers van bekend en die waren best goed, het risico om het eens anders te doen was daarmee laag. Op het oog lijkt er niet veel verschil in de opbrengst te zitten, er is wat verschil in kleur. De opbrengst bij snede 1 is wel hoger dan zonder water bij de mest, vooral meer ruw eiwit. Dit jaar doen we hier weer aan mee. De loonwerker bemest met de sleepslang en trekt water vanuit een bron bij de mest. Als we niet met de sleepslang bemesten wordt het wat moeilijker omdat de put nu helemaal vol zit, Daar kan nu geen water bij. Dan moet je met een container gaan werken, waarin je het mengt. Dat werkt wel kostenverhogend, maar de opbrengst is ook wel aanzienlijk hoger.”

Melkveehouder Harm Baak

“We zijn in Haarlo, Olden Eibergen al een aantal jaren bezig met de bodem om organische stof te verhogen en voor waterbuffering. Daarbij kwam via Waterwijs Boeren ook de proef met water bij de mest voorbij. We hebben van alle snedes een hogere opbrengst, maar met name van de eerste snede is dat aanzienlijk meer. Voor de eerste snede bemest de loonwerker met de sleepslang met water erbij. Dat werkt makkelijk. Als je alles tegelijk zou maaien kan dat ook weer voor de 2e en volgende snedes, maar dat is vaak niet zo. Als je kleinere percelen los van elkaar gaat bemesten, dan moet je telkens kleinere hoeveelheden mest en water mengen en wordt het wel wat duur. Daar kies ik dan niet voor.”