Waar kun je aan sleutelen nu stikstof duurder wordt?

Nu de kunstmestprijs fors gestegen is, vraag je je wellicht af hoe je op een andere manier stikstof kunt aanvoeren of de benutting van stikstof kunt verbeteren. Waar kun je op bedrijfsniveau aan sleutelen binnen de stikstofkringloop? Hoe haal en houd je stikstof in de bodem? Wat zijn de mogelijkheden om te besparen op stikstofaankoop door inzet van vlinderbloemigen en aanpassing van het bouwplan? Welke maatregelen kun je treffen op het gebied van bemesting, bodembeheer en gewas? Hoe combineer je extra koolstofvastlegging met daarbij passende N-aanvoer? Wat is het handelingsperspectief, bijvoorbeeld als het gaat om samenwerking en grondruil tussen akkerbouwers en veehouders?

Handvatten

Over dit thema organiseert ons buurproject Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland in samenwerking met het project Van bodemkennis naar bodemkunde een webinar. Experts aan tafel zijn Everhard van Essen van Aequator Groen & Ruimte en Geert-Jan van der Burgt, zelfstandige en werkend voor Wageningen UR, SPNA en Louis Bolk Instituut. Zij geven geïnteresseerde melkveehouders en akkerbouwers naast het theoretische kader ook praktische handvatten om je management aan te passen. Bijvoorbeeld op het gebied van vruchtvolgorde &-wisseling, teeltplan, groenbemesters, graslandvernieuwing, nieuwe gewassen, bemesting, vlinderbloemigen, klaver doorzaaien, grondruil, etc. Presentatie is in handen van Tjeerd Hoekstra van LTO Noord.

  • Datum: dinsdag 21 december 2021
  • Tijd: 10.00 – 11.00 uur
  • Aanmelden: Klik hier!

 

Laat je inspireren en informeren in de ‘cloud’!

Doe je ook mee? Deelname is gratis. Tijdens het webinar kun je via de chatfunctie vragen stellen, die zoveel mogelijk nog tijdens het webinar worden beantwoord. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt kort voor aanvang een mail met link en verdere instructies. Na afloop van het webinar ontvang je een terugkijklink.