In Hardenberg werken boeren aan nieuwe vormen van duurzame landbouw. Wethouder Alwin te Rietstap nam eind juni samen met een aantal agrariërs een kijkje bij een proefveld van akkerbouwer Roland Velema in De Krim. Hij zaait bloemrijke akkerranden en teelt op een proefperceel meerdere gewassen in stroken.

 Op het proefperceel worden maatregelen genomen die horen bij de zogenaamde ‘regeneratieve landbouw’.  Dit is een vorm van duurzame landbouw waarbij de bodem zoveel mogelijk met rust wordt gelaten en natuurlijke processen hun werk kunnen doen. De VKO-boeren willen kijken of de gewassen hierdoor minder last hebben van ziekten en plagen. Als dat hiermee lukt, zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Dit is goed voor de planten en dieren die boven én onder de grond leven.

‘Landbouw en maatschappelijke vraagstukken verbinden’
Akkerbouwer Velema doet mee aan een van de studiegroepen van het project Vruchtbare Kringloop Overijssel. Eén van de doelen van deze studiegroep is het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem. Wethouder Alwin te Rietstap is enthousiast: “De meeste studiegroepen richten zich op de melkveehouderij. In Hardenberg hebben we ook een enthousiaste groep met akkerbouwers. Het is goed om te zien dat zij met deze duurzame manier van landbouw aan de slag gaan.”

Als zoon van een akkerbouwer vindt de wethouder de praktijkproeven boeiend. “We zoeken hoe we landbouw en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van biodiversiteit en aanpassing aan het klimaat kunnen verbinden. Wat hier gebeurt is daar een mooi voorbeeld van. Heel bijzonder en inspirerend! Ik zie veel mooie ideeën die in praktijk worden uitgeprobeerd. Alleen dan ontdek je wat werkt.”

Regeneratieve landbouw
Regeneratieve landbouw is een duurzame vorm van landbouw. Hierbij wordt de bodem zoveel mogelijk met rust gelaten door minder te ploegen. Chemische middelen worden zo min mogelijk gebruikt. Natuurlijke processen moeten hun werk kunnen doen. Zo is het de bedoeling dat zoveel mogelijk zonlicht wordt omgezet in zowel het landbouwgewas als in humus om de bodem te verrijken. Humus is erg belangrijk voor een gezonde bodem. Het werkt als een spons om water vast te houden voor drogere periodes.

Goede opbrengsten tegen lagere kosten en meer biodiversiteit
Door verschillende gewassen op één stuk grond te verbouwen wordt de grond zo lang mogelijk bedekt met gewassen. Ook dit maakt de bodem gezonder. Het opbouwen van een gezonde bodem met veel humus kost tijd. Op termijn moet dit goede opbrengsten met lagere kosten voor de ondernemer opleveren. Daarnaast is het goed voor de biodiversiteit, het klimaat en wordt CO2 duurzaam vastgelegd in de bodem.

Proefproject
Roland Velema uit De Krim doet ook mee aan een proefproject ‘Pionieren met regeneratieve landbouw’ dat door het Ondernemershuis voor het Vechtdal naar het Vechtdal is gehaald en in het najaar start. Drie ondernemers uit het Vechtdal gaan samen met drie ondernemers uit de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe praktijkproeven doen met regeneratieve landbouw.

 

Meer informatie
Neem voor meer informatie over deze proef uitgevoerd binnen Vruchtbare Kringloop Overijssel contact op met Bert Muller, tel. 06-11184848