Boeren en loonwerkers zoeken in project Bodemverdichting naar mogelijkheden om bodemverdichting aan te pakken en voorkomen. Projectleider Dirk-Johan Feenstra: “Boeren en loonwerkers werken in dit project nauw samen om bodemverdichting te voorkomen, de bodem is niet alleen een zaak van de boer.”

Hoe voorkom je bodemverdichting? Melkveehouder Wichard Kievit uit het Drentse Bunne is enthousiast over het effect van kruiden in zijn grasland. Lange penwortels houden de bodem open en vooral van cichorei ziet Kievit positieve effecten. ‘Dat is een diepwortelende plant die de bodem met een lange penwortel doordringt. Toen we vorig jaar profielkuilen groeven, constateerden we dat cichorei amper een jaar na inzaai al tot 60 centimeter diep geworteld had’, vertelt de melkveehouder. ‘Ik hoop dat kruiden kunnen bijdragen aan het permanent goed doorlatend houden van de grond’, gaat hij verder. ‘Dat draagt bij aan een kleinere droogtegevoeligheid van mijn grasland.’

Focus op gesprek tussen boer en loonwerker

Aanleiding voor het project was onderzoek van Aequator Groen & Ruimte en Hogeschool Van Hall Larenstein in de drie noordelijke provincies. ‘Daaruit bleek dat bij meer dan de helft van de onderzochte percelen sprake was van enige mate van bodemverdichting’, vertelt projectleider Dirk Johan Feenstra van LTO Noord. In het project zijn demonstratiegroepen gevormd, bestaande uit loonwerkers en agrariërs.

‘De bodem is niet alleen een zaak voor de boer, maar ook voor de loonwerker’, zegt Feenstra. ‘Het gesprek tussen de boer en loonwerker is belangrijk. Samen kunnen ze komen tot maatwerk.’ Kievit werkt samen met loonbedrijf Zeijerveld. ‘Voorkomen van bodemverdichting betekent in de praktijk altijd dat je bezig bent met het zoeken naar een compromis’, stelt eigenaar Henk Bousema van het loonbedrijf. ‘Rijden met een lagere bandenspanning en kleinere machines is mogelijk, maar brengt kosten met zich mee. Het is aftasten hoe hoog die kosten mogen zijn.’

Aandacht geven aan je grond

Bousema merkt dat de aandacht die boeren aan hun grond geven, verschilt. ‘Dat je je percelen goed voor elkaar hebt, kan veel bijdragen aan het voorkomen van bodemverdichting. Denk bijvoorbeeld aan een goede ontwatering.’ Kievit onderschrijft de benadering van Bousema. ‘Je kunt je werkzaamheden beter plannen als de percelen er goed bij liggen. Wij hebben de kopakkers van drie percelen gedraineerd met scherp zand, omdat het daar altijd lang nat bleef. Nu kunnen we bij het sleepslangen ook onder minder goede omstandigheden die kopakkers meepakken zonder schade aan te richten.’

In het project Bodemverdichting richt Kievit zich op het tegengaan van bodemverdichting in het perceel kruidenrijk grasland dat hij twee jaar geleden inzaaide. ‘In het verleden heb ik ervaren dat mechanisch bewerken van de grond om verdichting op te heffen vaak een kortdurend effect heeft. Ik zie meer in de effecten van wortels. Ik hoop dat dit project mij helpt om erachter te komen of ik dat goed zie.’

Meer informatie over dit project bij projectleider Dirk Johan Feenstra via dfeenstra@ltonoord.nl.

Bron: Nieuwe Oogst