Het project Vruchtbare Kringloop Overijssel richt zich op het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid in de agrarische sector. Het project laat zien dat een vitale bodem de basis is voor een vitaal platteland.

Samen aan de slag
In studiegroepen, onder leiding van experts, wordt gewerkt aan mineralenbenutting en beperken van verliezen. Verbeteren van het bedrijfsresultaat én bewust omgaan met de mineralenstroom is het resultaat. In Vruchtbare Kringloop Overijssel krijgen deelnemers tijdens de bijeenkomsten veel praktische informatie aangeboden waarmee ze aan de slag kunnen. En natuurlijk leren deelnemers veel van elkaar. Met gerichte maatregelen kunnen zij economisch voordeel behalen en ontwikkelingsruimte creëren. Meer kennis helpt om meer rendement uit de bodem te halen en de mineralenverliezen te beperken.

Lees ook meer over: