Binnen dit project wordt samenwerking gezocht met het onderwijs, loonwerkers, gemeenten en andere projecten.

Boeren voor drinkwater

VKO werkt samen met het project ‘Boeren voor Drinkwater’. Boeren voor Drinkwater is actief in enkele van de meest kwetsbare waterwingebieden van Overijssel. Daar werken boeren, loonwerkers en adviseurs samen met het waterbedrijf aan veranderingen in de bedrijfsvoering die leiden tot schoon drinkwater en een beter bedrijfsresultaat. Beide projecten richten zich op een verbetering van de mineralenbenutting via de KringloopWijzer. Door samen te werken maken we gebruik van elkaars brede expertise over bodem, gewas, mest en vee.

Onderwijs

Bij verschillende onderdelen in het project wordt de gelegenheid geboden aan diverse (agrarische ) onderwijsinstellingen om studenten te laten participeren. Dit kan gaan om verslaglegging , verwerken van data, uitvoeren van analyses en benchmarks, stageopdrachten enz. Studenten van  AOC Oost, Zone.college en Aeres Hogeschool Dronten zijn inmiddels betrokken. In het traject Samen Leren Ondernemen (SLO) gaan groepjes van een HAS-student met drie MAS-studenten aan de slag met een vraag van een ondernemer.

Loonwerkers

Bij Vruchtbare Kringloop Overijssel krijgen loonwerkers de mogelijkheid om, net als melkveehouders, aan te sluiten bij een studiegroep. Op dit moment delen melkveehouders al hun kennis en ervaringen om de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid te verbeteren. Door kennisuitwisseling met loonwerkers verbeteren de bodemkwaliteit en mineralen efficiëntie.

Demovelden 

Vruchtbare Kringloop Overijssel legt meerdere demovelden aan waarop we de relatie tussen verschillende bewerkings-, teelt- en bemestingsmethoden en bodem- en gewaskwaliteit in de praktijk kunnen volgen. In 2020 is een demoveld aangelegd in Schalkhaar (Salland),  Vasse (Tubbergen), op landgoed Twickel in Ambt Delden en in Balkbrug (gemeente Hardenberg). Door verscheidene proeven uit te voeren, mede bedacht door VKO-deelnemers in de regio, doen we ervaring op met verschillende technieken. Bij de proeven wordt ook het onderwijs, loonwerkers en onderzoekers betrokken. In 2021 en 2022 hebben we mede door COVID demonstratievelden aangelegd bij deelnemers. Zie hier het overzicht.

Mineral Valley Twente

Mineral Valley Twente is de netwerkorganisatie voor slimme oplossingen op  het gebied van een gezonde bodem en effectieve mestverwerking. Samen met partners uit het bedrijfsleven, kennisinstituten, waterschappen en gemeenten mikt het project op het zoveel mogelijk sluitend maken van de kringlopen en maakt zich sterk voor het starten van innovatieve projecten, zoals VKO, op het gebied van mineralen en bodem.