Project Description

Armando DoodMelkveehouder Armando Dood uit Den Ham is deelnemer aan het project Vruchtbare Kringloop Overijssel. Op zijn intensieve bedrijf, met 125 melkkoeien en 40 hectare grond, wordt voer van eigen grond steeds belangrijk. “Als je goed voer wilt, heb je een goede bodem nodig. In de Vruchtbare Kringloop steken we de kop in de grond en spijker ik mijn bodemkennis flink bij.”

In de zomer van 2015 ging het project Vruchtbare Kringloop Overijssel van start met een veldbijeenkomst. “We gingen met een groep het land op om een gat in de bodem te spitten en te kijken naar bodemlagen en verdichting. Dat doe ik normaal nooit, je kijkt alleen maar over het veld heen. Ik leer er heel veel van dat we nu eens onze kop in de grond steken.”

Praktische kennis
De melkveehouder uit Den Ham heeft in het eerste jaar van het project al veel nuttige kennis opgedaan. “Er komt heel veel praktische kennis aan bod. Ik had bijvoorbeeld nooit nagedacht over het verdunnen van mest met water, dat leek mij niet rendabel. Maar in de studiegroep kreeg ik heel andere positieve cijfers te zien. Ik ben nu van plan om, als het komend seizoen droog is, mest te verdunnen zodat de stikstof beter benut wordt.”

Door de kennis die de melkveehouder opdoet in de bijeenkomsten gaat hij bewuster om met het stikstofleverend vermogen van de grond. “Ik gooide altijd een paar ladingen stikstof op mijn land zonder er goed over na te denken. Nu bewaar ik stikstof voor een nattere periode zodat de grond het beter opneemt.” Een andere maatregel die Dood wil nemen is het doorzaaien van droge percelen met rode klaver. “Ik leerde dat de rode klaver een penwortel heeft die dieper gaat en stikstof beter vasthoudt.”

Deelnemen aan project
De melkveehouder uit Den Ham is nog niet uitgeleerd en wil graag meedoen aan het vervolg van het project in Overijssel. “Het eerste jaar was een mooi begin, maar we zijn nog maar net begonnen. Ik zie graag volgend jaar de resultaten van mijn maatregelen terug in de KringloopWijzer.”

Aan het eerste jaar van Vruchtbare Kringloop Overijssel doen ruim 250 veehouders mee. Heeft u ook interesse in deelname? Vanaf de zomer van 2016 is er naar verwachting weer ruimte voor nieuwe deelnemers en groepen in het vervolg project. Aanmelden kan hier.