Project Description

Christian Klein KoerkampChristian Klein Koerkamp heeft een familiebedrijf  in Lettele. Met 105 stuks melkvee produceert hij bijna 29.000 liter per hectare. Dit intensieve bedrijf is dit jaar weer begonnen met weidegang. “Toen ik eens een farmwalk deed bij een collega die wel beweidt, was ik verbaasd hoe mooi dicht zijn grasmat was”.  Klein Koerkamp vertelde over zijn ervaringen aan collega-melkveehouders op de regiobijeenkomst in Heeten.

“Dat we weer begonnen zijn met weidegang heeft mede maken met het feit dat we geen jongvee hebben. Ons jongvee gaat naar een opfokbedrijf”, aldus Christian. “We proberen een maximale productie van ons land te halen met respect voor de bodem. Dankzij onze inzet en de mooie groeizame jaren heb ik een goede graslandopbrengst gehad en gezien de maisopbrengst hebben we dat ook in de vingers.”

Proef met half water
Omdat Christian geen jongvee heeft, probeert hij veel in de eerste en tweede snede te oogsten als wintervoorraad. Daarna start hij met beweiden om een kwalitatief zo hoog mogelijk grasaanbod te leveren. “Vorig jaar heb ik als proef voor de vierde snede een mengsel van 20 kuub ‘mest’ opgebracht in de vorm van half water en half mest. Wat ik bijvoorbeeld met de vijfde snede doe is afhankelijk van hoe mooi de omstandigheden zijn. Of ik haal het er af als voer of laat het liggen als groenbemester.” Zijn tip is: ga je groenbemester op maisland niet doodspuiten, maar bemest op tijd. Zo spaar je een werkgang uit en hou je de groenbemester klein.

Aandacht bodem
Dankzij deelname aan het Vruchtbare Kringloop Overijssel heeft hij steeds meer aandacht voor de bodem. “Grondbewerking vind ik belangrijk. Dat doe ik alleen bij mooi weer en met de juiste snelheid om de structuur van de grond in tact te houden.” Christian heeft goede ervaringen met physiostart bij de korrel in de maisteelt. “Je zult moeten blijven innoveren om geen roofbouw op je grond te plegen”. Hij vindt het ook een goede zaak om je te meten aan collega’s om jezelf op die manier ook scherp en gemotiveerd te houden.

Werkplezier
Gezien de ervaringen van collega’s in de studiegroep, verwacht hij dat beregenen ook interessant voor hem zou kunnen zijn. “Ik houd van een mooi groen weiland. Nadat ik mijn koeien drie jaar op stal heb gehad en toen eens een farmwalk deed bijeen collega die wel beweidt, was ik verbaasd hoe mooi dicht hij zijn grasmat had. Mede daarom ben ik gestart met beweiden om ook op die manier een betere bodem te krijgen. En daarnaast ben ik ook gewoon uit op een flinke dosis werkplezier.”