Positieve resultaten voor Overijsselse melkveehouders

Uit de resultaten  Vruchtbare Kringloop Overijssel blijkt dat Overijsselse melkveehouders belangrijke stappen hebben gezet richting een schoner milieu. Zij houden zich actief bezig met een efficiënte benutting van hun veestapel en bodem. De 430 deelnemende veehouders hebben op bedrijfsniveau maatregelen genomen om mineralenverliezen te beperken. Daardoor is minder aanvoer van buiten het bedrijf nodig.  Ook verbeteringen richting een betere bodembenutting en betere lucht- en waterkwaliteit zijn ingezet.  Minder verlies is per definitie winst, niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor maatschappelijke opgaven op het gebied van bodem, water en lucht. Vruchtbare Kringloop Overijssel laat zien dat werken aan bedrijfsprestaties en milieu prima samen gaan.

Een samenvatting van de meest recente resultaten vindt u in onze factsheet.

Lees ook:  Overijsselse melkveehouders effectief aan de slag met kringlooplandbouw 

Resultaten 2014-2016

Bekijk het rapport met resultaten tussen 2014-2016