Kennisbank Vruchtbare Kringloop Overijssel

Binnen Vruchtbare Kringloop Overijssel doen we samen met onze deelnemende melkveehouders en loonwerkers kennis en ervaring op over kringlooplandbouw, efficiënte benutting van mineralen en werken aan een gezonde bodem en waterkwaliteit. We voeren demo’s uit op onze eigen demovelden, deelnemers delen hun ervaringen en aan de hand van de jaarlijks geanalyseerde KringloopWijzer kunnen we zien wat onze resultaten zijn. Op deze pagina vindt u een overzicht van die resultaten.

Resultaten en opgedane ervaring uit het veld

Resultaten 8 jaar Vruchtbare Kringloop Overijssel

Na acht jaar Vruchtbare Kringloop Overijssel zien we een stijgende lijn onder onze deelnemers op het gebied van kringlooplandbouw. Ze beweiden vaker, halen meer eiwit van eigen land en zetten minder kunstmest in. Wij zijn trots op onze deelnemers en hun inzet! Via studiegroepen en demovelden leerden de Overijsselse melkveehouders over duurzaam bodem- en waterbeheer.

Bekijk de factsheet voor meer resultaten!

Demovelden vertellen het verhaal 

Een demoveld is geen officieel onderzoeksveld, maar een perceel waarop Vruchtbare Kringloop Overijssel praktische bemestings- of teelttechnieken en de effecten daarvan laat zien. Bekijk hier de factsheet voor een overzicht van onze demovelden en de opgedane ervaring en kennis.

Lees ook onze artikelen over onze werkzaamheden op de demovelden:

Op maat bemesten op VKO-demoveld Ambt Delden

Twaalf proefpercelen op demoveld Balkbrug 

Praktijkproef bodemvruchtbaarheid in Salland 

Bekijk hier het overzicht met genomen maatregelen.

Ervaringen met mechanisch onderwerken 

VKO-deelnemer en loonwerker Jan Nico van Loonbedrijf Reimink uit Den Ham werkt met klepelmaaier en schijveneg het vanggewas succesvol mechanisch onder.

Georganiseerde webinars

We organiseerden succesvolle webinars over o.a. goed ruwvoer, bevorderen diergezondheid en opname Droge Stof met experts Gerrit Hegen, Robin Kool en Piet Riemersma.
Kijk ze hier terug.

Resultaten KringloopWijzer

Resultaten 6 jaar Vruchtbare Kringloop Overijssel

De Overijsselse melkveebedrijven in het project Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) hebben minder RE in het krachtvoer en doen meer aan beweiding. De deelnemers anticiperen goed op de droogte, onder andere door het gebruik van minder kunstmest. Dat blijkt uit de resultaten van 6 jaar VKO. Projectleider Michaela van Leeuwen: “Optimistische resultaten, de deelnemers zijn goed bezig. Het nog beter benutten van het eigen ruwvoer wordt de komende tijd onze uitdaging.”

Lees hier meer!

Resultaten over 2018: Overijsselse melkveehouder scoort goed op duurzaamheid

Ondanks de extreme droogte in 2018 scoort de Overijsselse melkveehouder goed op de duurzaamheidscriteria van PlanetProof. Dat constateert onderzoeker Gerjan Hilhorst aan de hand van de resultaten van 5 jaar Vruchtbare Kringloop Overijssel. “De broeikasgassen namen af en de ammoniakemissie daalde. De benutting van de meststoffen is toegenomen. De melkveehouders produceren meer voer met dezelfde bemesting. En er is meer aandacht voor de bodem. Een optimistisch resultaat dat hopelijk door gaat zetten.” Lees meer

Bekijk de factsheet voor een overzicht van de resultaten

 Positieve resultaten voor Overijsselse melkveehouders over 2017

Uit de resultaten  Vruchtbare Kringloop Overijssel blijkt dat Overijsselse melkveehouders in 2017 belangrijke stappen hebben gezet richting een schoner milieu. Zij houden zich actief bezig met een efficiënte benutting van hun veestapel en bodem. De 430 deelnemende veehouders hebben op bedrijfsniveau maatregelen genomen om mineralenverliezen te beperken. Daardoor is minder aanvoer van buiten het bedrijf nodig.  Ook verbeteringen richting een betere bodembenutting en betere lucht- en waterkwaliteit zijn ingezet.  Minder verlies is per definitie winst, niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor maatschappelijke opgaven op het gebied van bodem, water en lucht. Vruchtbare Kringloop Overijssel laat zien dat werken aan bedrijfsprestaties en milieu prima samen gaan.

Een samenvatting van de meest recente resultaten vindt u in onze factsheet.

Lees ook:  Overijsselse melkveehouders effectief aan de slag met kringlooplandbouw 

Resultaten Vruchtbare Kringloop Overijssel 2014-2016

Bekijk het rapport met resultaten tussen 2014-2016