Maak een bodemanalyse en een operationeel bemestingsplan en wees geduldig. Dit zijn enkele suggesties om mineralenefficiëntie te verbeteren.

Gedurende het project wordt kennis vanuit de bijeenkomsten aangevuld.

  • Ken de bodem van uw percelen

Zorg voor een vierjaarlijkse update van uw bodemanalyse zodat u de percelen goed kent. Laat het monster uitgebreider analyseren dan alleen voor derogatie. De bodemanalyse dient als basis voor uw operationele bemestingsplan. Ook de bodemconditiescore is van groot belang om uw percelen te leren kennen!

  • Maak een operationeel bemestingsplan

Maak voor 1 februari een operationeel bemestingsplan. Gebruik de mest daar waar de behoefte is. Denk hierbij aan de verschillende behoeften van maïs op scheurland, maaipercelen en weidepercelen. Breng geen mest op scheurland. Check regelmatig of de uitvoering van de bemesting conform het plan is.

  • Gebruik een groenbemester

Maak van uw vanggewas een groenbemester. Gebruik bijvoorbeeld gras als onderzaai bij de maïs of zaai direct na de oogst van de maïs het gewas in. Zo voorkomt u stikstofuitspoeling en verbetert u de bodemvruchtbaarheid door de organische stof toevoer.

  • Gebruik drijfmest in de rij

Gebruik bij maïs drijfmest in de rij om een hogere benutting van fosfaat en stikstof uit de drijfmest te halen. De benutting van de meststoffen is hoger omdat mest en maïszaad dichter bij elkaar in de bodem worden gebracht. Denk aan aanvullende kalibemesting.

  • Wees geduldig

Wacht met het bewerken van grond op de goede weers- en bodemomstandigheden. Denk hierbij ook aan de bodemtemperatuur. Rijden op natte percelen, met te harde banden of met te zware lading verslechtert de bodemstructuur. Opbrengstderving en mineralenverlies zijn het resultaat.