Bij het in- en uitkuilen kan mineralenwinst geboekt worden. Dit is een van de voorbeelden in het kader van mineralenefficiëntie bij het thema gewas.

Gedurende het project wordt kennis vanuit de bijeenkomsten aangevuld.

  • Zorg voor voldoende kuilopslag

De minimale voersnelheid van de kuil is 1 tot 1,5 meter per week. Zorg dat de breedte en de hoogte van de kuil hierbij past. Zo wordt broei voorkomen. In de praktijk blijkt dat veel melkveehouders de kuil te hoog maken. Broei betekent een slechtere voederwaarde die gecompenseerd moet worden door krachtvoer. Blijf ook bij uitbreiding van de veestapel rekening houden met de maatvoering van de voeropslag.

  • Kuil zorgvuldig in en uit
    Rij de kuil en vooral ook de zijkanten goed aan. Gebeurt dit niet dan kan de broei toeslaan en verliest het kuilvoer voederwaarde. Dit verlies moet gecompenseerd worden met ruwvoer of krachtvoer.