De KringloopWijzer brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. Uit de kringlopen volgen dan weer kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat, overschotten van stikstof en fosfaat, mineralenbenuttingen en ammoniakemissie.

De Nederlandse melkveehouders willen graag in vrijheid hun bedrijf ontwikkelen. Ondernemers willen afgerekend worden op de werkelijke milieuprestaties. Om in te spelen op de wensen van de veehouder is het rekeninstrument de ‘KringloopWijzer’ ontwikkeld. Met dit instrument kunnen milieuprestaties vergeleken worden met een ’toegestane norm’.

Indien de ondernemer beter presteert dan de norm zou dat extra ontwikkelingsruimte kunnen betekenen. Boven die norm juist niet. Zo’n systeem is vergelijkbaar met de huidige BEX: bij een aangetoonde lagere excretie hoef je minder mest af te voeren dan de forfaitair bepaalde hoeveelheid. Bij een aangetoonde hogere gewasopbrengst past een hogere bemestingsnorm. Op deze manier wordt de melkveehouderij gestimuleerd om meststoffen en voer beter te benutten.

Vanaf 2015 zijn alle ondernemers met een overschot aan fosfaat verplicht de KringloopWijzer in te vullen. Deze gegevens moeten voor 1 maart 2016 binnen zijn. Alleen door het invullen van de KringloopWijzer op www.dekringloopwijzer.nl kunt u voldoen aan de verplichting zoals deze gesteld is in de leveringsvoorwaarden van uw zuivelorganisatie.

Bron: mijnkringloopwijzer.nl