Belangrijk is om de mestsamenstelling te kennen voordat het op het land komt, zodat de kunstmestgift gericht gegeven kan worden.

Gedurende het project wordt kennis vanuit de bijeenkomsten aangevuld.

  • Ken de mestsamenstelling

Analyseer de mest voordat u deze uitrijdt op het land. Het is belangrijk om te weten hoeveel stikstof, fosfaat en kali u met dierlijke mest het gewas geeft zodat de kunstmest gift gericht gegeven kan worden. Dit bespaart kosten en verlies van stikstof en fosfaat naar het grondwater.

  • Zorg voor voldoende mestopslag

Zorg voor voldoende mestopslag op uw bedrijf. Dan kunt u mest uitrijden op het moment dat het gewas de mineralen het beste kan benutten.