Door bijvoorbeeld de levensproductie per koe te verhogen en te letten op de rantsoensamenstelling is de fosfaat- en nitraat benutting te verbeteren.

Gedurende het project wordt kennis vanuit de bijeenkomsten aangevuld.

Bevindingen

  • Verhoog de levensproductie per koe

Door meer lactaties per koe te realiseren kunt u de levensproductie van de koe vergroten. Streef naar een levensproductie van 40.000 kg melk per afgevoerd dier. Goed dierwelzijn en ziektepreventie zijn de sleutels om dit te bereiken. Met een hogere levens-productie is minder jongvee nodig.

  • Fok minder jongvee op

De opfok van jongvee is niet efficiënt in de fosfaat- en stikstof benutting . Fok alleen jongvee op voor vervanging van de melkveestapel en hou de opfokperiode kort (24 maanden).

  • Maak een rantsoensamenstelling per diergroep

Kijk goed naar de verschillende diercategorieën en laat rantsoenberekeningen maken per categorie. Bekijk welke behoeften droge koeien, koeien in het begin van de lactatie, koeien in de tweede helft van de lactatie en jongvee hebben en voer naar deze behoeften.