Wil jij jouw kennis en ervaring met kringlooplandbouw verder uit bouwen? Dan hebben we goed nieuws, want Vruchtbare Kringloop Overijssel krijgt een tweejarig vervolg!

Afgelopen jaren hebben we veel geleerd op het gebied van bedrijf, bodem en water. We konden aan de beleidsmakers, de politiek en de samenleving prachtige resultaten laten zien. Mooi dat het project verlengd wordt, zodat we verder aan de slag kunnen met vraagstukken op het gebied van klimaat, biodiversiteit en broeikasgassenuitstoot. In het volgende studieseizoen kijken we goed naar jullie verwachtingen, de kennisbehoefte en individuele interesses.

Wat biedt VKO in het komende projectjaar?

Wat blijft hetzelfde;

  • De studiegroepen blijven 4 keer per jaar bij elkaar komen, de kosten blijven per jaar 150 euro excl. BTW per deelnemer. Er zijn 4 demovelden waar we allemaal bij betrokken worden om ervaring in bepaalde werkwijze op te doen.

Wat verandert;

Er komt een duidelijk thema waar per jaar aan gewerkt wordt in de reguliere studiegroepen. Als studiegroep kom je vier keer per jaar bij elkaar en wordt samen met een expert een thema behandeld rondom bodem, water en economie. De meeste groepen krijgen een vaste studiegroepbegeleider. Het kan zijn dat dit iemand anders is dan wie je gewend was. De studiegroepen gaan bij geen tegenbericht in dezelfde samenstelling verder.

  • Wil je een extra stap zetten op een eigen thema? Dat kan. Er is een keuze om je als melkveehouder te verdiepen in een thema. Dit worden kennisgroepen genoemd [er zijn maximaal 10 kennisgroepen beschikbaar]. Met 10 collega-melkveehouders ga je actief aan de slag met een specifiek onderwerp. Je verkent bijvoorbeeld het onderwerp ammoniakreductie en hoe je de daaraan gekoppelde maatregelen kunt uitvoeren op jouw bedrijf. Je krijgt daarbij individuele begeleiding om te kijken welke stappen jij kunt zetten om de door jou benoemde doelen te bereiken. Het kan zijn dat je daardoor verder moet rijden om deelnemers te ontmoeten en je betaalt 225 euro per jaar per deelnemer.
  • Er is een andere projectleider. De afgelopen 5 jaar heeft Bert Muller een groot succes gemaakt van VKO, samen met alle deelnemers. Bert heeft besloten weer andere klussen op te pakken buiten VKO, maar blijft nog wel betrokken bij een aantal thema’s/onderdelen. LTO Noord heeft Michaela van Leeuwen gevraagd projectleider van VKO3 te zijn. Michaela neemt haar kennis en kunde mee uit 5 jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek.
  • Minder deelnemers; het beschikbare budget voor het nieuwe project is fors lager, daarom heeft LTO Noord gekozen voor een tweejarig project met minder deelnemers. In plaats van 450 deelnemers is er ruimte voor maximaal 380 deelnemers waarvan een deel [circa 140] ook nog eens nieuwe deelnemers moeten zijn. Dit was een wens van de Provincie Overijssel om de kennis en kunde van VKO te verbreden naar nieuwe melkveehouders, loonwerkers en akkerbouwers.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben dan kun je direct contact opnemen met projectleider Michaela van Leeuwen via mavleeuwen@projectenltonoord.nl of telefonisch via 06-5125 9725.

Michaela van Leeuwen (links) kijkt naar de bodem samen met een melkveehouder
Bekijk de flyer